Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Zajednice i aktivnosti

Župnik

Vlč. Mladen Pranjić

Župni vikar

Vlč. Boško Čatlak

Župno pastoralno i Ekonomsko vijeće

Članovi Župnog pastoralnog vijeća:

 1. Robi Glavić
 2. Mirjan Pran
 3. Irena Aranjoš
 4. Tomislav Milohanić
 5. Marinko Tutiš
 6. Ankica Tutiš
 7. Ljiljana Bernaca
 8. Neven Milohanić
 9. Vladimir Mofardin
 10. Marta Mofardin
 11. Ronald Žužić

Članovi Župnog ekonomskog vijeća

 1. Neven Milohanić
 2. Vladimir Mofardin
 3. Marta Mofardin

Župni caritas

Caritas je bitna zadaća katoličke Crkve: svakog kršćanina, svake župne zajednice, svake Biskupije, i cijele Opće Crkve.

Caritas u kršćanskim zajednicama – Župni Caritas – zaživjet će tamo gdje se vjernici – kršćani – unutar svoje župe zalažu za dobro čovjeka, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Dobro čovjeka bolje se može ostvarivati u radnim i zauzetim skupinama. • Caritas je za župnika i druge odgovorne za život župe bitni dio pastoralne i dušobrižničke službe.

Rad Župnog Caritasa promiče i koordinira Župno pastoralno vijeće unutar okvira glavne zadaće Župnog Caritasa.

Što nas pokreće

• Ozbiljno uzimamo sve «radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi našeg vremena» (LG 1). Na osobiti način pokreću nas potrebe, brige i strahovi naših bližnjih. Na ove osjećaje i brige, u Isusovu duhu, želimo reagirati našom pažnjom, kršćanskom ljubavlju i konkretnom pomoću i potporom.

• Svjesni smo da je svaki čovjek stvoren na Božju sliku i da svi posjedujemo jednako dostojanstvo. Želimo doprinositi razvoju ljudskog dostojanstva i na osobiti način biti tamo gdje je to dostojanstvo zasjenjeno i narušeno. Mi se zalažemo da u svakoj našoj župnoj zajednici, u našoj Crkvi i našem društvu, bude mjesta i za slabe i potlačene.

• I biblijski proroci ukazivali su na nepravde i iskorištavanja svoga vremena. Oni nedvojbeno pokazuju da je zauzimanje za pravdu i solidarnost temelj naše vjere.

Što radimo

• Želimo biti znak protiv isključivanja i izolacija: uslijed nedostatka udjela u društvenom životu često trpe stariji, bolesni, invalidi, nemoćni, stranci, «opečaćeni»… Nastojimo im omogućiti putove do njihovih opravdanih socijalnih zahtjeva.

• Želimo izići u susret ljudima u krajnjoj nuždi: – u granicama naših mogućnosti materijalno potpomažemo, – spremni smo slušati i razgovarati s drugima o njihovim poteškoćama, – posredujemo za stručnu pomoć gdje je ona neophodna.

• Promičemo i podržavamo socijalnu i duhovnu svijest unutar naše župe kako unutar bogoslužja i kateheze tako i unutar konkretnog pomaganja i zagovaranja.

• Sudjelujemo u prikupljanju i podjeli materijalne pomoći u i izvan granica naše župe.

Kako radimo

• Polazimo od specifične situacije i problema naše župe te izabiremo najvažnije i najteže probleme.

 Pregled stanja u našoj župi pomaže nam u prepoznavanju i rješavanju često prikrivenih problema kao i uključivanje osoba različitog profila u rješavanje konkretnih problema i poteškoća.

• Poznata nam je velika vrijednost naše kršćanske solidarnosti i izvan granica naže župe za koju se zalažemo.

• Redovito izmjenjujemo iskustva, vodimo dijalog o raznim temama, te sudjelujemo u permanentnoj edukaciji i duhovnoj formaciji. Sve to shvaćamo kao uvjet našeg dobrog i kvalitetnog rada.

• Kao karitativna skupina nastojimo izmjenjivati iskustva i koordiniramo naš rad s drugim humanitarnim udrugama, organizacijama i socijalnim službama, te o tome redovito izvješćujemo Župno pastoralno vijeće.

• Surađujemo i s Biskupijskim Caritasom podupirući njegov rad našom materijalnom pomoću, izvještavajući o stanju na terenu, sudjelujući našim profesionalnim i stručnim djelovanjem u realizaciji pojedinih projekata od općeg značenja.

• Našu pomoć pružamo svima bez obzira na njihovu vjersku, narodnu, političku ili bilo koju drugu orijentaciju ili pripadnost.

• U smislu zaštite dostojanstva onih kojima pomažemo čuvamo diskreciju u našem radu. S kojim materijalnim sredstvima raspolažemo • Donacijama fizičkih i pravnih osoba

• Prikupljenim sredstvima u raznim humanitarnim inicijativama

• Dodijeljenim sredstvima iz fonda Biskupijskog Caritasa

• Prema mogućnostima, sredstvima pojedinih župa

Neokatekumenske zajednice

Riječi poglavara crkve o Neokatumenskom putu

Priznajem Neokatekumenski put kao itinerarij katoličke formacije, valjane za društvo i današnja vremena. Stoga žarko želim da braća u episkopatu vrednuju i pomažu zajedno sa svojim prezbiterima ovo djelo nove evangelizacije, kako bi se ono ostvarilo prema smjernicama predloženim od njegovih inicijatora, u duhu služenja mjesnom ordinariju i zajedništvu s njime te u kontekstu jedinstva mjesne Crkve sa sveopćom Crkvom.

Ivan Pavao II, Pismo “Ogniqualvolta” od 30.08.1990. (AAS 82 [1990] 1513-1515)

Neokatekumenski put pomaže obnovi i učvršćivanju kršćanske inicijacije u župama i biskupijama, promičući postupno i radikalno ponovno otkrivanje bogatstva krštenja, pomažući da se kuša božanski život, nebeski život koji je Gospodin započeo svojim utjelovljenjem, svojim dolaskom među nas, svojim rođenjem kao jedan od nas. Taj Božji dar svojoj Crkvi stavlja se biskupu kao jedan od načina biskupijskog ostvarenja kršćanske inicijacije i permanentnog odgoja u vjeri.

Benedikt XVI., Rim Audijencija 17. siječnja 2011.

“I ja danas potvrđujem vaš poziv, podržavam vaše poslanje i blagoslivljam vašu karizmu. Neka Krist ide pred vama, neka vas prati i dovede do ispunjenja ono spasenje kojeg ste vi nositelji. Ja uvijek kažem da Neokatekumenski Put čini veliko dobro u Crkvi. Dakle, prije nego riječju, upravo vašim svjedočanstvom života pokazujete srce Kristove objave: da Bog ljubi čovjeka do te mjere da se predao u smrt za njega i da je uskrišen od Oca kako bi nam dao milost darivanja života drugima.

Papa Franjo, Rim Audijencija 07. ožujka 2015., prilikom poslanja 200 obitelji u misije širom svijeta.

Ukratko o Neokatumenskom putu u Hrvatskoj

Ovaj je itinerarij katoličke formacije nastao kao plod II. Vatikanskog sabora. Inicijatori Neokatekumenskog puta, španjolski slikar Kiko Argüello i Carmen Hernández, su se susreli u siromašnoj četvrti Palomeras Altas, u predgrađu Madrida. Godine 1974. nadbiskup Annibale Bugnini tajnik Kongregacije za Bogoštovlje i sakramente objavio je u službenom listu Kongregacije kratku bilješku gdje je prvi put odano priznanje Neokatekumenskom putu (usp. Notitiae, br. 95-96, srpanj-lipanj, 1974, str. 229-230). Neokatekumenski put je stigao najprije u Hrvatsku 1977. godine zahvaljujući katehistima itinerantima vlč. Giacomu Raineriu, Luciji Toso i Giorgiu Carnelosu iz Italije. Tada su oni došli u Splitu pozvani od oca Ljudevita Gregova da drže kateheze u župi sv. Obitelji. Mons. Frane Franić tada je ih primio mudro i velikodušno. Možemo reći da splitski nadbiskup Franić je bio vrata Neokatekumenskog puta za Hrvatsku i sve ostale susjedne zemlje.

Godine 1979. Neokatekumenski put dolazi u Pulu, a 1986. u Poreč.

Danas je u župi Uznesenja Bl. Dj. Marije u Poreču prisutno pet zajednica s od prilike 120 članova, na raznim etapama puta. Braća iz zajednica svake godine održavaju kateheze za mlade i odrasle u vremenu došašća ili korizme, mole pohvale s pjevanim psalmima (benediktinski napjev) u došašću i korizmi, slave Pashalno bdijenje, u nedjeljama vazmenog vremena navješćuju na trgu Slobode ispred crkve Gospe od Anđela, pripremaju mlade za susrete sa Svetim Ocem, organiziraju hodočašća i svaki tjedan imaju službu riječi Božje, Euharistiju i dr.

Više o Neokatekumenskom putu, pogleati Statut, proučiti povijest… može pročitati na službenoj stranici: http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=hr

Biblijsko molitvena skupina

Svakog petka s početkom u 19,00 sati održava se u župnoj dvorani biblijsko molitveni suret. Nakon zajedničkog pjevanja i molitve psalama (večernje) čita se nedjeljna Riječ Božja, nad njom se osobno razmišlja, zatim zajednički komentira i zaključuje molitvom.

Raspored čitača

Koordinatorica: Mirjam Pran