Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Krštenje

Krštenje

Krštenje je prvi i temeljni sakramen Crkve

Krštenje je prvi i temeljni sakramenat Crkve, “vrata” u Kristovu zajednicu.

Za sakramenta krštenja važna je vjera. Tijekom obreda krštenik izražava svoju želju da bude kršten i svoju vjeru. Kod krštenja djece, tu vjeru i želju u ime krštenika izražavaju roditelji i kumovi.

Kumovi na krštenju

mogu biti osobe koje udovoljavaju određenim uvjetima:

  • navršenih šesnaest godina života
  • primljeni svi sakramenti kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest)
  • žive urednim katoličkim životom
  • osobe u braku moraju biti crkveno vjenčane
  • roditelji ne mogu biti kumovi svojoj djeci

Kumovi trebaju predočiti sve dokaze o ispunjavanju svih uvjeta.

Napomene za krštenje

  • Redoviti termin krštenja je prva nedjelja u mjesecu za vrijeme sv. Mise koja počinje u 11,00 sati u Bazilici.
  • Dobro je prijaviti krštenje najmanje mjesec dana ranije
  • Za upis krštenika donijeti sa sobom kopiju Izvoda iz Matične knjige rođenih i potvrdu za kumovanje
  • Potvrdu za kumovanje izdaje župnik župe gdje pojedina osoba stanuje
  • Roditelji (koji imaju za to uvjete) i kumovi novokrštenika neka se ispovijede neposredno prije krštenja. Prilika za ispovijed je svakog dana prije ili poslije sv. Mise.

Termini za krštenje

Krštenje treba najaviti ili dogovoriti najkasnije mjesec dana prije termina krštenja. (To vrijedi i za one koji žele krstiti izvan župe Poreč).

Roditelji novokrštenika neka se jave u župni ured i ponesu sa sobom kopiju Izvoda iz Matične knjige rođenih djeteta – novokrštenika i za kumove Posvjedočenje ili Izjavu prigodom kumovanja. Posvjedočenje ili Izjavu izdaje župnik župe gdje kum, odnosno kuma stanuje.

Ukoliko roditelji novokrštenika nisu crkveno vjenčani, najtoplije se preporučuje da to obave prije krštenja djeteta ili uz samo krštenje djeteta.

Ukoliko, zbog opravdanog razloga, roditelji žele krstiti diete izvan vlastite župe, nakon završene pripreme i prikupljenih dokumenata (kopija Izvoda iz Matične knjige rođenih, Posvjedočanje ili Izjava prigodom kumovanja) dobiti će Suglasnost za krštenje djeteta izvan vlastite župe. Termin krštenja neka dogovore sa župnikom župe gdje namjeravaju krstiti. Taj datum krštenja neka se ne planira prije termina pripreme za krštenje.