Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Uvjeti korištenja web stranice

Uvjeti korištenja web stranice

Ovi uvjeti korištenja web stranice propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje web stranice zupaporec.com koja je u vlasništvu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije (u daljnjem tekstu Župa Poreč), sa sjedištem u Poreču, Eufrazijeva 22. Korištenjem ove web stranice korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja web stranice.

Sadržaj web stranice na domeni zupaporec.com vlasništvo je Župe Poreč te se, ukoliko to nije drugačije navedeno, ne smije kopirati, objavljivati, distribuirati i sl. bez izričitog pristanka vlasnika stranica. Sadržaji objavljeni na web stranici imaju informativni karakter, Župa Poreč nastoji objaviti točne informacije ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove preciznosti i potpunosti.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njena korištenja te prihvaća koristiti njen sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Župa Poreč isključuje svaku odgovornost za izravnu i neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa i korištenja sadržaja stranica, bilo kakvih pogrešaka u njihovom sadržaju ili nedostupnosti zbog tehničkih razloga.

Ova web stranica može sadržati i informacije trećih osoba te poveznice na web stranice trećih strana. Župa Poreč ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojih drugih karakteristika takvih informacija i poveznica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje stranica na koje poveznica usmjerava korisnika. Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete poslovanja te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim stranicama.

Korisnik stranice na domeni zupaporec.com potvrđuje da je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga jer pristup web stranici može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen, te da su to događaji izvan kontrole Župe Poreč te stoga ona nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Korištenje web stranice zupaporec.com isključivo je na odgovornost korisnika. Župa Poreč oslobađa se od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran vlasnik stranice.

Župa Poreč zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine ili izmijeni sadržaj Općih uvjeta korištenja ili sadržaj web stranice zupaporec.com. Korisnici su dužni prije svakog korištenja web stranice zupaporec.com pregledati sadržaj Općih uvjeta korištenja. Suprotno postupanje oslobađa Župu Poreč od bilo kakve odgovornosti. Ovi Opći uvjeti korištenja i bilo kakve njihove izmjene stupaju na snagu objavom na zupaporec.com.

Informacije o vlasniku internetske stranice zupaporec.com:

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Sjedište: 52440 Poreč, Eufrazijeva 22
E-mail: zupniuredporec@gmail.com