Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Prva pričest

Pričest

Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata. Njome se dovršava kršćanska inicijacija. Sveta pričest je sakramenat u kojem primamo pravo Isusovo tijelo i pravu Isusovu krv pod prilikama kruha i vina.

Bez svete mise ne bi moglo biti ni svete pričesti, pa se stoga taj sakramenat zove i euharstija.

Koliko se puta dnevno možemo (smijemo) pričestiti?

Odgovor pročitajte ovdje

Pričestiti se na ruki ili na usta?

Odgovor pročitajte ovdje

Kada i zašto na svetu pričest?

Odgovor pročitajte ovdje

Može li se na pričest bez ispovijedi?

Odgovor pročitajte ovdje

Sakrament sv. Pričesti može primiti samo onaj tko nije u teškom grijehu. Prije same sv. Pričesti treba postiti barem jedan sat.

Kako se smiju pričestiti oni koji su samo građanski vjenčani?

Odgovor pročitajte ovdje