Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Via lucis – put svjetla

Put svjetla – Razmatranje Kristova uskrsnuća

Prva postaja – Isus je uskrsnuo od mrtvih

“A anđeo progovori ženama: Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.”
(Mt 28,5-6)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, Pobjedniče nad grijehom i smrću, poslušaj naše molitve. Kao što si učvrstio vjeru svojih učenika, tako daj da i mi pobijedimo zavodljivosti staroga svijeta. Da naša ljubav bude tvojoj nalik i da služimo drugima preobražena srca. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Druga  postaja – Petar i Ivan dolaze na prazan grob

“Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.”
(Iv 20,6-7)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, ti si svojoj Crkvi povjerio zadaću da svijetu navješta tvoje slavno uskrsnuće. Molimo te, udijeli i nama, svojim vjernima, da živimo život uskrsnulih, kako bismo se tebi pridružili u vječnome sjaju neba.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Treća postaja – Uskrsnuli Isus ukazao se Mariji Magdaleni

“Kaže joj Isus: Marijo! Ona se okrene te će mu hebrejski: Rabbuni! – što znači: Učitelju! Kaže joj Isus: Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svojemu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima:
Vidjela sam Gospodina i to mi je rekao.”
(Iv 20, 16-18)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, dopuštaš nam da te vjerom tražimo i nalazimo. Daj da u svojoj blizini uvijek iznova gledamo ljepotu tvoga lica.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Četvrta postaja – Uskrsnuli Isus s učenicima putuje u Emaus

“A on će im: O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.” (Lk 24,13-27)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, ti si svojoj Crkvi svjetlo i spasenje. Vodi naše korake putem pravednosti i prepoznavanja tuđih očekivanja i nadanja, kako bismo s tobom mogli doći u tvoje kraljevstvo beskrajne svjetlosti. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Peta postaja – Uskrsnuli Isus objavljuje se u lomljenju kruha

“Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše.
Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju.” (Lk 24, 30-31)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, samo je u tebi izvor životni. U Posljednjoj si večeri oprao noge umornima, a u Emausu lomio kruh za beznadne. Daruj nam ljubav prema euharistiji i učini nas dostojnima da se hranimo velikim Darom.  Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Šesta postaja – Uskrsnuli Isus ukazuje se jedanaestorici

“Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: Mir vama! Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me!”
(Lk 24,36-39)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, u svojoj si nam Muci pokazao strpljenje u šutnji, a sada nam pokazuješ strpljenje u otvaranju naših srdaca. Podari nam ljubav koja zna čekati; ispuni nas svojim Duhom, da bismo bili znakovi koje svijet traži da bi prihvatio tvoj mir. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Sedma postaja – Uskrsnuli Isus daje vlast otpuštanja grijeha

“(…) dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama! (…) Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” (Iv 20, 19.21-23)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, tvoj je prvi dar Uskrsnuća Duh Sveti. Daj da on bude oduševljenje u nama pred podignutim zidovima umora i mraka; sklad ljubavi i Životvorac koji u suhoću i nepokretnost udahnjuje mladost Vazma i pouzdanje da si ti samo milosrđe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Osma postaja – Uskrsnuli Isus utvrđuje Tomu apostola u vjeri

“Zatim će Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori Toma: Gospodin moj i Bog moj.”
(Iv 20,27-28)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, Spasitelju naš, svakodnevno ti u vjeri govorimo: Gospodin moj i Bog moj! Umnoži našu vjeru kao korijen tvoga Vazma, pouzdanje kao cvijet i vjernost kao njegov plod.
Ulij u nas svjetlo kojim ćemo te prepoznati u svakome čovjeku koji nosi znakove tvoje Muke.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Deveta postaja  – Uskrsnuli Isus susreće učenike na Tiberijadskom jezeru

“Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: Dječice, imate li što za prismok? Odgovoriše mu: Nemamo. A on im reče: Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio reče Petru: Gospodin je!“
(Iv 21, 4-7)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, nisi se pokazao pobjedničkim Bogom u grmljavini, već u jednostavnim gestama na obali jezera. Pomozi nam da budemo svjedoci tvoga Vazma u jednoličnosti svakodnevice, gdje nas oduvijek čekaš na obalama naših poslova. Budi s onima koji se raduju tvojoj prisutnosti i čuvaju nadu, rođenu i obnovljenu tvojim uskrsnućem. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Deseta postaja – Uskrsnuli Isus daje Petru prvenstvo

“Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita po treći put: Voliš li me?, pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje.” (Iv 21,17)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, Učitelju i darivatelju života, ti si na zemlju donio oganj Očeve ljubavi. Daj nam neprestano gorjeti tim svetim darom i sve više shvaćati da samo ako ljubimo vodimo druge na zelene pašnjake te da je jedina vlast ona koja se podvrgava tvojoj ljubavi trajno propitujući svoje postupke.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Jedanaesta postaja – Uskrsnuli Isus učenicima povjerava sveopće poslanje

“Isus pristupi i prozbori: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo – ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“ (Mt 28,18-20)

Pomolimo se:

Gospodine Isuse Kriste, izazovna je tvoja riječ: ja sam s vama. Neka nas naša krsna vjera učini pozornima na širenje Evanđelja riječju i djelima te neumornim suradnicima navjestiteljskog djela. U otajstvu Trojstva objavljeno nam je da je u ljubavi i snaga i ustrajnost i hrabrost i radost. Uronjeni smo u tebe. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Dvanaesta postaja – Uskrsnuli Isus uzlazi na nebo

“Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima.” (Dj 1,9)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, ti si nam otišao pripraviti mjesto. Daj da nam oči budu usmjerene tamo gdje su prave i vječne radosti; da budemo Vazam za svakog čovjeka, radosno proroštvo blaženstva bez kraja u iščekivanju tvoga ponovnog dolaska.  Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Trinaesta postaja – Apostoli s Marijom čekaju silazak Duha Svetoga

“Onda se vratiše u Jeruzalem (…) svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.” (Dj 1,12.14)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, Uskrsnuli od mrtvih,
ti si trajno prisutan u vazmenoj zajednici. Po Marijinu zagovoru izlij na nas svoga Svetoga Duha: duha života, radosti, mira, duga jakosti, ljubavi i Vazma; neka zahvati opterećena srca i izlijeći bolne rane, vrati obeshrabrene na Put koji si ti. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Četrnaesta postaja – Uskrsnuli Isus učenicima šalje obećana Duha

“I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Isupuni svu koću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga.” (Dj 2,2-4)

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, dar tvoje ljubavi s Ocem sjedinjuje Crkvu, gradi novo zajedništvo, grije srca i mekša ljudsku ćud. Ne dopusti da nam nedostaje obnoviteljske snage Duha, već daj da hodamo sigurni u novosti života prosvijetljeni tvojom Riječju.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.