Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Uoči proslave sv. Maura održano predavanje o porečkom kaptolu

Dana 20. studenoga, uoči svetkovine sv. Maura, biskupa i mučenika, zaštitnika Porečke biskupije i Grada Poreča, prilikom dodjele istoimene nagrade za doprinos u kulturnom, obrazovnom i umjetničkom području, Marino Martinčević, kustos-dokumentarist Zavičajnog muzeja Poreštine održao je predavanje „Postanak i razvoj porečkog katedralnog kaptola do 1828. godine“.

Nudeći sintezu razvoja ove višestoljetne institucije i jednog od najvažnijih stupova Porečke biskupije, upoznao je sve nazočne s vlastitim istraživanjima, u sklopu izrade doktorske disertacije o Porečkom kaptolu u 17. i 18. stoljeću, iznoseći i dosad nepoznate podatke o ovom tijelu. Iako je najranija povijest Porečkog kaptola sakrivena koprenom nedostatka izvora, djelovanje ove institucije u srednjem vijeku, a napose u razdoblju ranoga novog vijeka dobro je dokumentirano. Nesumnjivo je nasljednik ranosrednjovjekovnog prezbiterija. Jedna od najvažnijih godina u razvoju Porečkog kaptola je 1222. godina kada dobiva konstitucije, te je utvrđen i broj kanonika koji čini kaptol, a to je deset kanonika uključujući i dvije časti, onu arhiprezbitera i arhiđakona. Takvo će stanje ostati do 1828. godine i bule Locum beati Petri. Tada dolazi do značajnije reorganizacije biskupija duž istočnojadranske obale te će te promjene pogodit i Porečku biskupiju. Promjene će se ticati i porečkog katedralnog kaptola, budući da će broja kanonikata i prebendi biti smanjen na šest, a dostojanstva arhiđakona i arhiprezbitera onima prepozita i dekana. Predavač se na poseban način osvrnuo na način dodjeljivanja kanonikata i prebendi porečkog kaptola, budući da je kolacija istih bilo važno pitanje koje se ticalo ovoga tijela.

Iako porečkom kaptolu i kanonicima nije bilo posvećena znanstvena pažnja koju svojom ulogom u životu partikularne Crkve zaslužuje ta institucija vjerovat nam je da će ta nepravda biti ispravljena istraživanjima M. Martinčevića.

Foto: M. Martinčević / Grad Poreč