Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Sveti Pavao

Sv. Pavao, Eufrazijeva bazilika, Poreč, VI. st.

Sveti Pavao Apostol najprije se zvao Savao. Zahvaljujući Djelima apostolskim svetoga Luke i brojnim novozavjetnim poslanicama koje je sam napisao, lik svetoga Pavla zasigurno je najpoznatiji od svih likova Kristovih sljedbenika iz prvog stoljeća. Rođen je u Tarzu, a zvao se Savao (Šaul). Premda Židovi, njegovi su roditelji bili rimski građani.

Savao je stekao soldnu naobrazbu u Tarzu, a zatim je svoje poznavanje židovskog Zakona upotpunio u Jeruzalemu kod učitelja Gamalijela, u vrijeme kad počeše prvi progoni kršćana. Savao je bio nazočan kao službeni svjedok prigodom kamenovanja Svetog Stjepana, prvog đakona u Crkvi, a zatim je krenuo prema Damasku s ovlaštenjem da rasprši malu kršćansku zajednicu u tom gradu.

Na putu ga zablješti veliko svjetlo s neba i on pritom osljepi. Padne na zemlju i začuje glas: “Savle,Savle, zašto Me progoniš?” Savao odvrati: “Tko si Ti, Gospodine?” – a glas odgovori: “Ja sam Isus koga ti progoniš” (Dj 9,3-5). Savla njegovi pratioci odvedu u Damask. Ondje pohodi Ananiju, koji mu polaganjem ruku vrati vid. Savao ustane i dade se krstiti, i tada uze ime Pavao.

Nakon povučena života u pustinji Pavao se pridruži ostalim Krisrtovim učenicima te postade najvećim širiteljem kršćanstva svih vremena. Poduze tri velika misionarska putovanja Malom Azijom i Grčkom. Kako je on kršćansku poruku prenosio nežidovskom svijetu, stekao je naslov Apostol naroda”(pogana). Kasnije ga uhitiše u Palestini, a on, kao rimski građanin, učini poziv na sud cara Nerona. Poslan je u Rim kao zatvorenik.

Djela apostolska i kršćanska predaja pripisuju mu četrnaest poslanica. Tako je postao jedan od središnjih ličnosti prve Crkve. Na trećem velikom misijskom putovanju bio je uhićen u Palestini i, budući da je kao rimski građanin uložio priziv na cara, sproveden j eu Rim, gdej je nedugo zatim uslijedio žestok progon kršćana te je apostol Pavao, s mnogiom drugim kršćanima, podnio mučeništvo. Sveti Pavao je kao rimski građanin pogubljen mačem. Zato ga slikar i kpari i prikazuju sa mačem.

Kult svetog Pavla proširen je diljem kršćanskoga svijeta. Najčešće se štuje kao zaštitnik nekih zanimanja, a zazivaju ga i bolesnici s grčevima u trbuhu, zatim kod bolesti ušiju i nagluhosti te kaozaštitnik od ugriza otrovnih zmija. Poznato je kako je sveti Pavao na putu u Rim vjerojatno na otoku Mljetu (po drugoj tradiciji na otoku Malti) sretno i bez posljedica preživio ugriz zmija otrovnica.

U Rimu su Pavlove propovjedi privlačile sve više slušalaca. To je saznao car Neron. Zato Neron kriomice uputi jednog svog doušnika da bi saznao o čemu to Pavao tako zanimljivo govori. Prikrivši se uz jedan od visokih prozora, mladić je uzaludno napinjao uši, ali ne samo da nije uspjevao čuti niti razabrati o čemu je sveti Pavao govorio, već se i okliznuo te pao s visine i poginuo. Saznavši za to, Neron se silno razljuti i dade pozvati Pavla. Prije nego je krenuo caru, Pavao pogleda i dotakne mrtvo tijelo nesretnog nladića, na što ovaj oživje te se zajedno upute k Neronu. Na upit začuđenog silnika tko ga je oživio, obraćenik odlučno odgovori: “Isus Krist, Gospodar vječnosti!” To je toliko razljutilo okrutnog Nerona da je nakon toga s još većom mržnjom nastavio progoniti kršćane, a jedan od slijedećih koji je zbog vjere platio glavom bio upravo sveti Pavao.

Izvor: >>>