Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Sveti Leopold Bogdan Mandić

Leopold Bogdan Mandić

Sveti Leopold Bogdan Mandić}Sveti Leopold Mandić rođen je u Herceg Novom 12. svibnja 1866. godine, i to kao petnaesto i pretposljednje dijete (prema nekima, dvanaesto i posljednje, prema drugima jedanaesto) svojih roditelja – pomorca Petra i Dragice (Karle), rođ. Carević. Otac mu je podrijetlom bio iz Okolice Omiša, a majka je potjecala iz plemenitaške obitelji Kosača, poznate po bl. Katarini Kotromanić Kosači, supruzi bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Njihovi su preci došli u Herceg Novi bježeći pred Turcima, a obje su obitelji bile ugledne i bogate, ali će kasnije, zajedno s mnogim drugim bokeljskim obiteljima, doživjeti svoju potpunu materijalnu propast.

Mjesec dana nakon rođenja, 13. lipnja, Leopold je kršten, a tada mu je, u skladu s ondašnjim crkvenim običajima, dano ime – Bogdan Ivan. Kasnije će se pokazati da je sv. Leopold uistinu bio dan od Boga, a istovremeno se i sam sav dao Bogu. Dakako, tome može najvećim dijelom zahvaliti svojim požrtvovnim roditeljima, ali i kapucinima koji su, kao dio Venecijanske kapucinske provincije, imali svoj samostan u Herceg Novom i koji su ga oduševljavali svojim životom. Stoga je sa 16 godina ušao u kapucinsko sjemenište u Udinama (Italija), a u narednim je godinama prošao novicijat (tada je dobio redovničko ime – Leopold), prve redovničke zavjete, svečane redovničke zavjete, istovremeno studirajući filozofiju i teologiju u Padovi i Veneciji, te je u Veneciji ređen za svećenika. Potom je u različitim samostanima Venecijanske kapucinske provincije vršio službu ispovjednika, a kasnije je, uz neke druge službe i neka druga mjesta, najviše bio ispovjednik u Padovi. Kratko je bio premješten u tada talijansku Rijeku, ali na inzistiranje vjernika i biskupa koji su se naviknuli na svog dragog ispovjednika, vraćen je ponovno u Padovu.

Iako visok svega 135 cm, vrlo boležljiv i ne baš uglađene vanjštine, sveti Leopold se odlikovao posebnom strpljivošću, mudrošću i dobrohotnošću koje su ga dovela do svetačke slave i na takav način potvrdile kako Bog za svoje miljenike ne odabire po ljudskim mjerilima. Njegova je jednostavnost i razumijevanje drugih naročito bila vidljiva u ispovijedanju, tako da je njegova sobica-ispovjedaonica kroz gotovo 40 godina bila svakodnevno “okupirana” po 10 i više sati, a hrlili su mu ljudi ne samo iz Padove, nego i iz udaljenijih krajeva Italije. Nema sumnje, znao je taj mali i gotovo neugledni svetac oduševiti ljude raznih staleža i različitih materijalnih i društvenih statusa, za taj posebni sakrament po kojemu se izmirujemo s Bogom, s ljudima i sami sa sobom.

Leopoldovi biografi tvrde kako je u ranoj mladosti bio vrlo nagle ćudi i kako je lako znao planuti, no isto tako da je svakodnevnim nastojanjima i samoodricanjima, a još više Božjom pomoći, uspio obuzdati takvu svoju narav i postati izrazito blag i strpljiv prema svima koji su ga okruživali. Štoviše, svakodnevno je stvarao i izgrađivao prijateljstva s mnogim ljudima, pa su ga zato i prozvali “Prijateljem ljudi”. 30. srpnja 1942. god. je umro u Padovi, a koliko je bio obljubljen u narodu i već za života smatran svecem, svjedoči i činjenica kako je na njegovu pogrebu bilo oko 170.000 ljudi. Ljudi su ga počeli spontano štovati i tražiti njegov zagovor u mnogim bolestima i nevoljama. Kako je bivao sve veći broj onih koji su svjedočili kako su zadobili tražene milosti po zagovoru toga sveca, 16. siječnja 1946. god. pokrenut je postupak beatifikacije, a papa Pavao VI. ga je proglasio blaženim 2. svibnja 1976. Naredne godine nastavljen je postupak kanonizacije, a papa Ivan Pavao II. proglasio ga je svetim 16. listopada 1983. god., te je tako sv. Leopold, nakon sv. Nikole Tavelića, postao drugi hrvatski svetac. Njegov se spomendan slavi 12. svibnja.

Devetnica svetom Leopoldu

Sveti Leopolde Bogdane, Gospodin te je obogatio velikim blagom milosti za one koji se tebi utječu. Molimo te, isprosi nam živu vjeru i žarku ljubav, da uzmognemo biti trajno sjedinjeni s Bogom po njegovoj svetoj milosti.

Slava Ocu…

Sveti Leopolde Bogdane, tebe je božanski Spasitelj učinio savršenim oruđem svoga neizmjernog milosrđa u sakramentu pokore. Molimo te, isprosi nam milost, da se često i dobro ispovijedamo te da živimo slobodni od svakoga grijeha i postignemo savršenstvo na koje nas poziva Gospodin.

Slava Ocu…

Sveti Leopolde Bogdane, ti si izabrana posuda darova Duha Svetoga, koje si obilno izlijevao u brojne duše. Molimo te, isprosi nam da se oslobodimo od mnogih muka i nevolja koje nas pritišću i izmoli nam snagu da sve strpljivo nadvladavamo te steknemo zasluge za nebo.

Slava Ocu…

Sveti Leopolde Bogdane, koji si za svoga zemaljskoga života iskazivao nježnu ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji, našoj dragoj Majci, i za uzvrat bio obdaren mnogim milostima, a sada si s Njom u blaženstvu, moli je da svrati svoj pogled na našu bijedu i da se prema nama uvijek pokaže milosrdnom majkom.

Slava Ocu…

Sveti Leopolde Bogdane, koji si uvijek pokazivao veliko razumijevanje za ljudske patnje i utješio mnoga skršena srca, priteci nam u pomoć. U svojoj dobroti nemoj nas napustiti, nego nas utješi i posreduj nam milost za koju te s velikim pouzdanjem molimo. Amen.

Litanije

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta,

Bože, Duše Sveti, Bože.

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo

Sveti Leopolde, štovatelju Majke Božje,

Sveti Leopolde, ljubitelju Euharistije,

Sveti Leopolde, skromni slugo slugu Božjih,

Sveti Leopolde, junački slugo pomirenja,

Sveti Leopolde, pregaoče ekumenizma,

Sveti Leopolde, činitelju mnogih čuda,

Sveti Leopolde, uzore svećenika,

Sveti Leopolde, uzore ispovjednika,

Sveti Leopolde, uzore redovnika,

Sveti Leopolde, uzore molitelja,

Sveti Leopolde, uzore pokornika,

Sveti Leopolde, uzore poslušnosti,

Sveti Leopolde, uzore poniznosti,

Sveti Leopolde, uzore strpljivosti,

Sveti Leopolde, uzore pobožnosti, moli za nas

Sveti Leopolde, poznavatelju ljudskih srdaca,

Sveti Leopolde, poznavatelju budućnosti,

Sveti Leopolde, voditelju mnogih duša,

Sveti Leopolde, razboriti savjetniče,

Sveti Leopolde, prijatelju svih ljudi,

Sveti Leopolde, tješitelju patnika,

Sveti Leopolde, tješitelju očajnih,

Sveti Leopolde, tješitelju bolesnih,

Sveti Leopolde, dobrotvore siromašnih,

Sveti Leopolde, branitelju nevinih,

Sveti Leopolde, miritelju zavađenih,

Sveti Leopolde, ljubitelju svoga roda,

Sveti Leopolde, diko svoga Reda,

Sveti Leopolde, naš nebeski zaštitniče

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveti Leopolde!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!

Bože, zaštitniče i prijatelju poniznih, koji si uzvisio slugu svoga Leopolda Bogdana, učinivši ga oruđem svoga milosrđa u sakramentu pokore, daj, ponizno Te molimo, da zavrijedimo jednostavnim putem vjere doći do gledanja tvoga lica u nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.