Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Sveti Antun Opat

Neizmjerni pješčani predjeli egipatske pustinje, kojima udara vjetar te polagano prolaze karavane nomada, bili su nepregledni prostor u kojemu je sveti Antun Pustinjak, rođen u mjestu Come, g. 250., duž središnjega tijeka Nila, proveo čitav svoj život. U posvemašnoj je samoći molio, razmatrao i ljubio Boga, boreći se protiv mnogobrojnih napasti, kojima gaje bio salijetao zloduh.

Likovna ga predaja često prikazuje u molitvi, uzalud salijetana od izazovnih žena, kako se bori protiv sotoninih podvala. Kao prethodnik srednjovjekovnoga monaštva, sveti je Antun opat odabrao tišinu pustinje kako bi doslovce poslušao Isusovu zapovijed: “(…) idi, prodaj što imaš i podaj siromasima (…). A onda dođi i idi za mnom” (Mt 19, 21).

Nakon što je sve podijelio siromasima, naselio se prvo kraj napuštenih drevnih grobova, a potom na obalama Crvenoga mora. Njegov nam je najrevniji učenik, sveti Atanazije, koji je kasnije postao aleksandrijski biskup, ostavio cjelovitu biografiju ovoga svetoga pustinjaka, kojega je volio nazivati “utemeljiteljem asketizma”.

Iako je sveti Antun opat živio daleko od svijeta, glas o njegovu odabiru strogog života, posvećenog žrtvi, svejedno je prodro u svijet među njegove suvremenike te ga učinio čašćenim i obljubljenim Božjim čovjekom.

Sam car Konstantin i njegova djeca slali su mu poruke i izaslanstva, dok su svećenici i hodočasnici, bolesni i potrebiti, odlazili na duga putovanja kako bi ga vidjeli pa iz njegova primjera, kao i njegovih riječi, primili duhovnu utjehu.

Kao pozoran svjedok svega što se oko njega događalo, nije oklijevao napustiti svoju ćeliju, kako bi pošao u Aleksandriju egipatsku i ondje ohrabrio kršćane, koje je progonio okrutni Maksimijan. Poduzeo je još jedno putovanje u taj grad, na poziv Atanazija, kako bi kršćanima savjetovao neka se ne daju zavesti novim krivovjerjima.

Vrativši se u pustinju, proživio je preko punoga stoljeća u svojoj kući bez granica, klanjajući se Bogu u razmatranju, između žarkoga pijeska i svježih zvjezdanih noći.

Njegov će izniman primjer u narednim stoljećima biti nasljedovan pa bismo mogli kazati kako je položio kamen temeljac povijesti kršćanskoga monaštva.

Ime mu je grčkoga porijekla i znači: rođen prije.

Zaštitnik je: mesara, kobasičara, domaćih životinja i izrađivača košara.

Piero Lazarini, Sveci, Split 2010. str. 50-51.

{slider Litanije svetom Antunu Opatu}

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se

Sine, Otkupitelju svijeta,Bože, smiluj nam se

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Sveta Marijo, moli za nas

Sveta Bogorodice, moli za nas

Sveta Djevo djevica, moli za nas

Sveti Antune, kojega su roditelji u krjeposti odgojili, moli za nas

Sveti Antune, svjetlo pustinje, moli za nas

Sveti Antune, uzore pustinjaka, moli za nas

Sveti Antune, zrcalo svih krjeposti, moli za nas

Sveti Antune, ražaren ljubavlju prema Bogu, moli za nas

Sveti Antune, primjeru ljubavi prema čovjeku, moli za nas

Sveti Antune, preziratelju zemaljskih stvari, moli za nas

Sveti Antune, uzvišen po poniznosti, moli za nas

Sveti Antune, bogat siromaštvom, moli za nas

Sveti Antune, ogledalo pokore, moli za nas

Sveti Antune, žedan slave Božje, moli za nas

Sveti Antune, protivniče krivovjerjâ, moli za nas

Sveti Antune, veliki ljubitelju svetoga križa, moli za nas

Sveti Antune, pun povjerenja u Boga, moli za nas

Sveti Antune, gorljiv u molitvi, moli za nas

Sveti Antune, zaštitniče od mnogih bolesti, moli za nas

Sveti Antune, naš zaštitniče, moli za nas

Sveti Antune, naš zagovorniče kod Boga, moli za nas

Da možemo savršeno nasljedovati tvoje krjeposti, moli za nas sv. Antune

Da po tvom primjeru čvršće prianjamo uz vječna dobra, nego uz propadljive zemaljske stvari, moli za nas sv. Antune

Da mognemo Bogu služiti u poniznosti i jednostavnosti srca, moli za nas sv. Antune

Da zatvorimo svoje srce pred pokvarenim svjetovnim nasladama i nasljedujemo tebe u tvojoj čistoći, moli za nas sv. Antune

Da svoje pouzdanje stavimo u Boga i da iz Njegove očinske ruke očekujemo sva dobra, moli za nas sv. Antune

Da ne pokleknemo u našim slabostima, nego da ostanemo čvrsti u napastima, moli za nas sv. Antune

Da se strpljivo utječemo molitvi i tako primimo što je potrebno za spasenje, moli za nas sv. Antune

Da oplakujemo svoje grijehe i istinskom pokorom damo zadovoljštinu, moli za nas sv. Antune

Da budemo od zamki i navala đavolskih slobodni, moli za nas sv. Antune

Da Bog od nas pošasti bolesti i vatre odvrati, moli za nas sv. Antune

Da Bog našu stoku od svih zala očuva, moli za nas sv. Antune

Da Bog naše molitve usliši, moli za nas sv. Antune

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Oče naš…

Moli za nas sveti Antune,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Gospodine usliši molitvu moju,

I vapaj moj k Tebi da dođe!

Pomolimo se

Gospodine, udijeli nam milost po zagovoru svetoga Antuna, da se Tvojom zaštitom od svake pobune naše volje očuvamo i u našoj nevolji u tvoju dobrotu pouzdajemo. Po Isusu Kristu. Amen. Gospodine, daj da Ti po zagovoru sv. Antuna omilimo, da po njemu dobijemo što ne možemo postići vlastitim zaslugama, daj da nasljedujemo primjer njegova života i zatim Te zajedno s njim kroz svu vječnost gledamo u nebu. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

{/sliders}