Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Sv. Šimun, apostol

Sv. Šimun, apostol

Poreč – Crkva Gospe od Anđela – Gaspare Vecchia (ili della Vecchia, Venezia 1653. -1735.)

Ulje na platnu, 110 x 98 cm

Smještaj: u crkvenoj zbirci

Slika s prikazom apostola Šimuna također je pripadala barok­nom inventaru porečke katedrale. Njezina oblikovna i kromat-ska rješenja analogna su djelima venecijanskog slikara Gasparea Vecchije: porečkoj kompoziciji Mojsije i mjedena zmija te ciklusu s prizorima Kristovih djela u Bujama (kat. 29-36, 270). Svetac raširenih ruku stoji u krajoliku, držeći svoj tradi­cionalni atribut mučeništva – pilu. Prepoznatljivim Gasparovim modelima i tipologiji likova pripada oblikovanje staračke fizionomije sveca patetičnog izraza, kao i karakteristična gesta otvorenih, ispruženih dlanova. Srodnosti s bujskim ciklusom, osobito s kompozicijom Čudo umnažanja kruha i riba, uočljive su i u svijetloj kromatskoj gami pozadine s plavkastim i zelenkas­tim tonovima stilizirane vegetacije i udaljenog krajolika. Za majstora je karakteristično i slikanje draperije mekanih nabora u jednostavnom, komplementarnom odnosu zlatnog okera plašta i modre haljine.

Slika je bila oštećena izrezivanjem dijelova originalnog platna u obliku pravilnih četverokuta. Tijekom restauratorskog postup­ka, o kojem nema podataka, manjkajući dijelovi nisu rekonstru­irani, a slikani sloj je čišćenjem stanjen na cijeloj površini.

Bibliografija: DE GRASSI 1999:221-224; DE GRASSI, u: Istria 1999

[2001]:165, kat. 304.

VB