Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Sv. Dominik i sv. Gaetan iz Thiene

Sv. Dominik i sv. Gaetan iz Thiene

Poreč – Crkva Gospe od Anđela – Nepoznati mletački slikar; prva četvrtina 18. stoljeća

Ulje na platnu, 91 x 75 cm

Smještaj: u crkvenoj zbirci

Slika je pronađena na prvom katu zvonika nekadašnje dominikanske crkve, u vrlo lošem stanju sačuvanosti, s velikim perforacijama platna i jedva čitljivim prizorom. Prikazani su sv. Dominik i sv. Gaetan iz Thiene (?) kako kleče na oblacima, pogleda usmjerenog prema izvoru božanske svjetlosti. Prostor je građen tamnim masama oblaka na kojima su razmještene grupice anđela, istaknute na jarkožutoj nebeskoj pozadini. Korištenje naglašenog chiaroscura u oblikovanju figura, uz slo­bodniji potez i ograničen izbor boja, upućuje na utjecaje slikarstva obnovljenih tenebrosa, odnosno njegove venecijanske redakcije oživljene u krugu Giambattiste Piazzette i neotene-broznih slikara s početka 18. stoljeća. Ipak, zbog stanja slike preciznija prosudba njezinih likovnih značajki bit će moguća tek nakon restauratorskih radova.

Restauratori Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba obavili su u listopadu 1997. godine najnužnije radove fiksiranja nestabilnih slojeva boje i preparacije.

Bibliografija: neobjavljeno djelo

VB