Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Predstavljanje sinodalnog hoda u Biskupiji Porečkoj i Pulskoj

Braćo i sestre,

sve vas pozdravljam sabrane na ovom misnom slavlju u drevnoj porečkoj bazilici u prigodi započinjanja sinodlanog puta u našoj Biskupiji. Pripremni dokument za ovu sinodu počinje riječima: „Božja Crkva je sazvana na Sinodu.“ Možemo reći: „Crkva Istarska sazvana je na sinodu da se uključi u Sveopću Crkvu i dadne svoj doprinos „Za sinodlanu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“.“

Naša biskupijska zajednica: predstavnici naših župa, udruga, zajednica, svećenika, redovnika i redovnica, predvođeni našim pastirom nadbiskupom Draženom, danas započinje svoj sinodalni put na koji nas je pozvao papa Franjo. Predstavnici naših zajednica na simboličan način predstavljaju Božji narod u ovoj partikularnoj Crkvi. Vi ste i do sada bili najbliži suradnici svojih župnika, bili i jeste vidljivi znak sinodalnosti u župnim razinama. Danas vas pozivam da budete nositelji sinodalnog puta u svojim zajednicama. Župnici su dobili formulare za vašu prijavu, pa se prijavite kako bi dobivali sve potrebne informacije i aktivno mogli sudjelovati u ovom hodu. Ovaj naš sinodalni hod povjeravamo zagovoru bl. Miroslavu Bulešiću i bl. Francescu Bonifaciu, mučenicima i blaženicima našeg vremena. Zato su ovdje ispred nas njihove slike.

 Na ovo slavlje naše zajednice donijele su svoje simbolične darove za najpotrebnije u našoj blizini te svijeću koju ćemo zapaliti kod obnove krsnih obećanja i sutra je svečano izložiti, zapaliti, u našim župnim zajednicama. Ova svijeća koja će gorjeti u našim zajednicama označava Krista koji nas prosvjetljuje na ovom sinodalnom hodu. Također, molitva koju ćemo moliti označava našu molitveno povezanost sa cijelom Katoličkom crkvom. Prosvjetljeni Kristom, nadahnuti Božjom Riječju i molitvom započinjemo ovaj hod zajedništva, sudjelovanja i poslanja.

 Papa Franjo poziva sve krštenike da sudjeluju u ovom sinodskom procesu. „Poglavito se valja pobrinuti da se uključi one osobe koje su u opasnosti da budu isključene: žene, osobe s invaliditetom, izbjeglice, migranti, stariji, oni koji žive u siromaštvu, katolici koji rijetko ili nikada ne prakticiraju svoju vjeru itd. Treba iznaći kreativna sredstva kako bi se uključilo djecu i mlade.“ – Papa zahvaća široko i želi da se svi uključe u ovaj hod. Svakako uključimo naše mlade, krizmanike te roditelja prvopričesnika. Ovdje se ne traži da sudjeluju samo oni koji su praktični vjernici, nego svi oni koji su kršteni; čak mogu i drugi sudjelovati.

Što je to sinoda, sinodalnost, sinodalni put?

sinoda (grč. σύνοδος: sabor, vijeće, skupština).

Zakonik kanonskoga prava među prve zadaće Sinode stavlja promicanje tijesne povezanosti između Pape i biskupâ u njihovoj odgovornosti za rast vjere i upravljanje Božjim narodom (kan. 342).

 Sam izraz ‘sinoda’, što u izvornom obliku znači „ići zajedno“, jasno ukazuje na tu bitnu teološku značajku Crkve kao zajedništva koje svoj vidljivi izraz dobiva u raznolikim oblicima zajedničkog suodlučivanja, suodgovornosti i sudjelovanja svih vjernika u poslanju Božjeg naroda. „Ona označava put kojim narod Božji zajedno hodi.“ Određenu vrst suodlučivanja, suodgovornosti i sudjelovanja već činimo kroz određena vijeća, caritas, molitvene i druge zajednice. Sve ovo sad želimo proširiti, ako tako mogu reći da mi koji stalno govorimo na trenutak možda „ušutimo“ kako bi mogli čuti druge; posebno one koji su se udaljili od Crkve. Čuti njihove razloge; ali da i svi zajedno čujmo Duha Svetoga koji nas uvijek iznova obnavlja.

U tom smislu sinodalnost omogućuje cijelomu Božjemu narodu da zajedno kroči naprijed, slušajući Duha Svetoga i Božju riječ, da sudjeluje u poslanju Crkve, i to u zajedništvu koje Krist uspostavlja među nama. Naš zajednički hod jest, naime, ono što najviše ostvaruje i očituje narav Crkve kao hodočasničkoga i misionarskoga Božjega naroda (PD, 1).

Ono što je zajedničko cijelomu Božjemu narodu jesu dostojanstvo i poziv po krštenju. Snagom svoga krštenja svi smo pozvani biti aktivni sudionici u životu Crkve. U župama, malim kršćanskim zajednicama, pokretima laika, redovničkim zajednicama te drugim oblicima zajedništva, žene i muškarci, mladi i stari, svi smo pozvani slušati jedni druge kako bismo čuli poticaje Duha Svetoga koji dolazi da bi usmjerio naša ljudska nastojanja, udahnjujući život i životnu snagu u Crkvu i vodeći nas u dublje zajedništvo za naše poslanje u svijetu. Ovaj sinodalni hod nije preglasavanje i stvaranje nove Crkve, kako je istaknuo papa Franjo, već obnavljanje postojeće. Ovo je prvotno duhovni proces. Nije obično prikupljanje podataka ili niz sastanaka i rasprava. Ova sinoda usmjerena je prema razlučivanju. Da osluškujemo jedni druge, kako bismo svi zajedno mogli razlučiti što Bog govori svima nama.

Kaže papa Franjo: „Slušati Boga kako bismo s njim čuli vapaj njegova naroda; slušati njegov narod dok ne dođemo u suglasje s voljom na koju nas Bog poziva“. Ovo nije jednokratno razlučivanje, već način života utemeljen u Kristu. Razlučivanje je Božja milost, ali iziskuje i naše ljudsko sudjelovanje: „molitvom, razmišljanjem, obraćanjem pozornosti na vlastite unutarnje sklonosti, slušanje i razgovor s drugim na iskren, sadržajan i otvoren način.“ Dijalog uključuje susretanje po različitosti mišljenja. Nemajmo straha iznijeti svoje mišljenje, te budimo spremni čuti mišljenje drugog, pa i prihvatiti. (Ako sam angažiran u župnoj zajednici – budi spreman čuti mišljenje drugog, možda se korigirati pa i krenuti novim stilom). Vi ćete dobiti određene „Upitnike“, učinite ih dostupnim i drugim članovima zajednice i dopustimo da svatko u svojoj slobodi iznese svoje viđenje, svoje prijedloge…

Tema ove Sinode: Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje

Tri dimenzije ove teme su zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Te su tri dimenzije međusobno duboko povezane. One su vitalni stupovi sinodalne Crkve. Među njima nema hijerarhije. Naprotiv, svaka od njih obogaćuje i usmjeruje druge dvije. Među njima trima dinamičan je odnos koji je potrebno oblikovati imajući na umu sve tri.

 Zajedništvo – Iako smo različiti ali smo ujedinjeni u istoj vjeri. Izvor našeg zajedništva je Presveto Trojstvo. Sastavni dio naših liturgijskih okupljanja je slušanje Božje riječi. Zajedništvo je pretpostavka i uvjet za svaku obnovu, izgradnju i pročišćavanje.

Sudjelovanje – Svi smo pozvani na sudjelovanje, da osluškujemo Duhova Svetoga, a onda i jedni druge. Cijela Crkva je pozvana zajedno: moliti, slušati, analizirati, voditi dijalog, razlučivati i pružati savjete za donošenje pastoralnih odluka koje, što je više moguće, odgovaraju Božjoj volji“. Ovo zajedništvo nije klub izabranih, klub „pravovjerni“.  U ovo zajedništvo potrebno je uključiti one koje se nalaze na marginama ili su isključeni (ostavljeni, rastavljeni, nemoćni i bolesni…). Crkva nije ili, ili; već i; ona koja okuplja.

Poslanje – „Idite i učinite učenicima sve narode“ – to je trajno poslanje Crkve koje je primila od Gospodina. „Naše je poslanje svjedočiti Božju ljubav posred cijele ljudske obitelji“. Svi smo mi pozvani da svjedočimo evanđelje, posebno onima koji se nalaze na duhovnim i crkvenim periferijama – koji su se udaljili od Crkve. Živo svjedočenje evanđelja je „kao kvasac u službi dolaska Kraljevstva Božjeg“.

Uz ova tri „nosiva stupa sinodalnog hoda“ Papa je naveo tri opasnosti:

Prva je „formalizam“ koji ističe oblik, formu, a ne sadržaj i dijalog s Božjim narodom.

Druga je „intelektualizam“ koji bi htio učiniti sinodu nekom vrstom studijske skupine, s učenim, ali apstraktnim govorom o problemima Crkve i nevoljama svijeta. To odvaja od stvarnosti Božjeg puka, kao i od konkretnog života zajednice u svijetu.

Treća je opasnost „kušnja nepokretljivosti“ koju prati izraz „tako se uvijek radilo“. Tom metodom zapravo „usvajaju se stara rješenja za nove probleme“. A to je „otrov u životu Crkve“, istaknuo je Papa.

Način sudjelovanja u sinodskom procesu

„Prva i najvažnija etapa čitavog sinodskog procesa je etapa osluškivanja u mjesnim Crkvama. Svrha prve etape sinodskog hoda jest poticanje širokoga procesa savjetovanja kako bi se prikupilo bogatstvo iskustava življene sinodalnosti, u njihovim različitim oblicima i vidicima, uključujući pastire i vjernike partikularnih Crkava na svim mogućim razinama, putem najprikladnijih sredstava prema specifičnim mjesnim stvarnostima“.

 Sinode su vrijeme za snove i za posvećivanje vremena budućnosti: Pozvani smo pokrenuti u svojim sredinama iskustvo koje će nadahnjivati ljude, ne isključujući nikoga, kako bismo stvorili viziju budućnosti ispunjenu radošću evanđelja.

Biti uključiv: sudionička i suodgovorna Crkva, sposobna cijeniti svoju bogatu raznolikost, prihvaća sve one koje često zaboravljamo i zapostavljamo.

 Otvoren duh: izbjegavajmo ideološko etiketiranje (on se tek sad krstio, šta  on zna…) i koristimo se metodologijama koje su donijele ploda.

Slušanje svakoga, ne zaboravljajući nikoga: učeći jedni od drugih (nemojmo misliti da mi najbolje čitamo, molimo, vodimo pjevanje, caritas, uređujemo crkvu) možemo bolje razmišljati o divnoj mnogovrsnoj stvarnosti, kakva je Crkva pozvana biti.

Shvaćanje zajedničkoga hoda: hodeći putom na koji Bog poziva Crkvu za treće tisućljeće.

Razumijevanje pojma suodgovorne Crkve: vrjednovati i uključiti jedinstvenu ulogu i poziv svakoga uda Kristova Tijela za obnovu i izgradnju cijele Crkve.

Iskorak prema drugima posredstvom ekumenskoga i međureligijskoga dijaloga: Zajedno sanjati i hoditi zajedno s cijelom ljudskom obitelji.

Što nam je činiti?

Prvo pitanje koje nam se postavlja. Danas činimo prvi korak: otvaramo sinodu, duh sinodalnosti iz ove bazilike prenosimo na simboličan način u naše zajednice.

Moliti ne samo za uspjeh sinode, nego moliti za nadahnuće svakog od nas da čujemo poticaje Duha Svetoga – svaki dan na misnim slavljima (ili osobno) moliti molitvu za sinodu;

Svećenici će okupiti ŽPV i druge zajednice (roditelje prvopričesnika, krizmanika…) u župi da promišljaju o ovim temama unutar svojih zajednica;

Posebno je potrebno savjetovanje imati sa članovima Caritasa (oni najbolje poznaju najranjivije osobe među nama);

Svećenici će u homilijama govoriti o sinodi;

Predlažem da svaka župa/zajednica prijavi jednu osobu koja će sudjelovati na biskupijskoj razini i biti poveznica sa župnom zajednicom.

prijedlog župama da pronađu prikladan način izrade sažetaka i zapisnika svakoga savjetovanja/razgovora (uz pomoć tajnika/zapisničara, ili elektroničkim snimanjem sastanka, omogućujući sudionicima dostupnost intervenata online, ili na neki drugi način).

Nemojmo se obeshrabriti, uz Božju pomoć moći ćemo nešto učiniti. Sve pozivam na suradnju i slušanje jedni drugih. Sad ostanimo koji trenutak u tišini i izmolimo deseticu krunice za sretan početak ovog sinodalnog hoda.

Ilija Jakovljević