Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Misa za mons. Dragutina Nežića, biskupa

Dragutin Nežić

Mons. Dražen Kutleša, biskup, predvoditg će u Eufrazijevoj bazilici, u subotu, 30. siječnja 2016. godine, sv. Misu za pokojnog mons. dr. Dragutina Nežića (+ 1995.) s početkom u 18,00 sati. Nakon sv. Mise spomen molitva nastavit će se na njegovom grobu u kapeli Bazilike.

Nežić, Dragutin, biskup (Donja Reka kraj Jastrebarskoga, 29. I. 1908 – Pula, 30. I. 1995). Poslije realne gimnazije u Karlovcu završio je studij bogoslovije u Zagrebu, te je zaređen za svećenika 7. IX. 1930. Isprva je bio kapelanom u Požegi, potom je nastavio studij na Gregorijani u Rimu (1932. – 1935.), gdje je postigao stupanj doktora teologije. Zatim je u Zagrebu bio nadbiskupskim ceremonijarom i bilježnikom (1935. – 1939.) te istodobno predavačem asketike i mistike na Bogoslovnom fakultetu. Potom je bio duhovnikom u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu, a 1941. – 47. u Bogoslovskom sjemeništu u Zagrebu. Od 1947. obavlja dužnost administratora jugosl. dijela biskupija Tršćanske i Koparske. Imenovan je i punim administratorom na tome području 1948., a 1949. i administratorom Porečko – pulske biskupije. Tako je u njegovoj osobi bila ujedinjena istarska Crkva, iako još (do 1977.) formalno podijeljena u Porečko – pulsku biskupiju i jugosl. dio Tršćansko – koparske biskupije. Sustavno je sa suradnicima radio na školovanju budućih svećenika, te je 1955. u zgradi pazinskoga sjemeništa otvorio Bogoslovno sjemenište i Visoku teološku školu, na kojoj je bio rektorom i profesorom apologetike i dogmatike. Rezidencijalnim biskupom Porečko – pulske biskupije imenovao ga je papa Ivan XXIII., a tu je dužnost preuzeo 1960. Sudjelovao je u radu II. vatikanskoga sabora (1962. – 66.), posebno u komisiji za apostolat laika. Umirovljen je 1984., i potom živio u Poreču. Bavio se historiografijom, te je objavio više članaka i studija o povijesti poglavito istar. Crkve. U Istarskoj Danici i Ladonji surađivao je crticama s pov. temama, a za Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (1979.) napisao je enciklopedijski tekst o istar. svecima i blaženicima. Objavio je više knjiga: Barbanski kraj (1971.), Istarska crkva jedna (1978), dvadesetak rasprava Iz istarske crkvene povijesti (ur. A. Hek, 2000.), te djelo o sisačkome mučeniku Sveti Kvirin, biskup sisački (2003).

LIT.: A. Močibob, Život za Istru i Istrane, Istarska Danica, 1996; J. Bratulić, Dragutin Nežić, biskup i povjesnik, u: D. Nežić, Iz istarske crkvene povijesti, Pazin 2000. R. Matijašić