Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Litanije Presvetoj Krvi Kristovoj

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, (Smiluj nam  se)

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,

Duše Sveti Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, (Spasi nas!)

Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,

Krvi Kristova, Novoga i Vječnoga Saveza,

Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,

Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,

Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na Križu prolivena,

Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,

Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,

Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,

Krvi Kristova, rijeko milosrđa,

Krvi Kristova,   pobjednice zlih  duhova,

Krvi Kristova, snago mučenika,

Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,

Krvi Kristova, koja rađaš djevice,

Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,

Krvi Kristova, okrepo  umornih,

Krvi Kristova, u plaču utjeho,

Krvi Kristova, nado pokornika,

Krvi Kristova, utjeho umirućih,

Krvi Kristova, mire i milino srdaca,

Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,

Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz Čistilišta,

Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

— Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.

— I postadosmo Kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se!

— Svemogući vječni Bože, Ti si jedinorođenca svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta i htio da Te Njegova Krv ublaži; podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo da nas njezina snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da uživamo na nebu vječni plod svete Krvi! Po istom Kristu Gospodinu našem! Amen!