Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Litanije Predragocjene Krvi Kristove

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,
smiluj nam se!

Sine, otkupitelju svijeta, Bože…
Duše Sveti, Bože…

Sveto Trojstvo, jedan Bože,…

Krvi Krista, jedinorođenoga sina vječnog Oca,
spasi nas!

Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, Novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune protekla,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i očišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Krisova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnog života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!

Otkupio si nas Gospodine, Krvlju svojom. I potadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se!

Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bismo sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novoga saveza, postizali plodove svog otkupljenja! Po Kristu, gospodinu našem, amen!