Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Isus poučava moliti svoje učenike

Papa Franjo prije molitve Angelusa, osvrnuo se na današnje evanđelje u kojem Isus učenike poučava molitvi Očenaša. Istaknuo je da je riječ Oče „tajna“ Isusove molitve i „ključ“ koji nam pruža za ulazak u odnos povjerenja s Ocem. Kršćanska molitva prije svega daje prostor Bogu, što Očenaš čini u prva dva zaziva – „sveti se ime tvoje“ i „dođi kraljevstvo tvoje“ – napomenuo je Papa.

Tri molbe za kruhom, oprostom i pomoći u kušnjama izražavaju pak temeljne potrebe. „Ne može se živjeti bez kruha, ne može se živjeti bez oprosta i ne može se živjeti bez Božje pomoći u napastima“ – napomenuo je Sveti Otac. Uz molbu oprosta je naglasio da „jedino svijest kako smo grješnici kojima je beskrajno božansko milosrđe pružilo oprost, može nas učiniti spremnima za konkretna djela bratskoga pomirenja“.

Bog poznaje naše potrebe, ali želi da mu ih predstavimo s odvažnošću i ustrajnošću, zato što je to „naš način sudjelovanja u njegovom djelu spasenja“ – objasnio je Sveti Otac. „Molitva je prvo i glavno ‘sredstvo rada’ u našim rukama“; ne služi da „Boga uvjerimo, nego ojačamo svoju vjeru i strpljivost.“ Papa je napomenuo kako je ono najvažnije za što trebamo moliti, a što gotovo nikada ne tražimo – Duh Sveti. Po njemu živimo u mudrosti i ljubavi, čineći Božju volju. „Kako bi lijepa bila molitva ovoga tjedna – rekao je Papa –, kad bi svatko od nas molio Oca: ‘Oče, daj mi Duha Svetoga!’“

Izvor: >>>