Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Devetnica prikazanja Gospodinova u hramu

 Kroz devet dana se mole sve slijedeće molitve

1. Presveta Djevice Marijo, ogledalo kreposti, Ti si iz poslušnosti zakonu, iako si čista od svake mrlje grijeha, 40 dana poslije poroda prikazala Isusa u hramu. Isprosi nam milost da čuvamo naše srce čisto od svakoga grijeha te da budemo poslušni Božjim zapovijedima i nauku Crkve. Zdravo Marijo…

2. Poslušna kod prikazanja u hramu htjela si prikazati žrtvu same sebe skupa sa svojim Sinom, isprosi nam milost da se i mi možemo prikazati Bogu i kreposno živjeti. Zdravo Marijo…

3. Čista Djevice, opslužujući zakon prikazivanja i očišćenja u hramu, iako si oduvijek bila čista, nisi se brinula što su ljudi zbog toga smatrali da si bila okaljana, isprosi nam milost da znamo više cijeniti slavu Božju od ljudskih obzira. Zdravo Marijo…

4. Sveta Djevice Marijo, prikazujući svoga i Božjeg Sina Ocu zadivila si cijelo Nebo, prikaži i naše siromašno srce Bogu i svojim zagovorom čuvaj nam srce čistim od svakoga smrtnoga grijeha. Zdravo Marijo…

5. Ponizna Djevice, ti si polažući malog Isusa u ruke starcu Šimunu učinila da se njegovo srce ispuni nebeskim slastima, predaj i naše srce Bogu da se ispuni njegovim Svetim Duhom. Zdravo Marijo…

6. Slatka Djevice Marijo, kada si čula Šimunovo proroštvo o svojim bolima, spremno si se podložila volji Božjoj, isprosi nam milost da se i mi potpuno predamo volji Božjoj i našim križevima. Zdravo Marijo…

7. Djevice podložna, prikazujući svoga i Božjeg Sina u hramu pristala si da budeš sudionicom njegove otkupiteljske žrtve, isprosi nam milost odbojnosti prema svakom grijehu i ustrajnost u traženje slave Božje. Zdravo Marijo…

8. Milosrdna Djevice, proročica Ana se ispunila nebeskim svjetlom kad je vidjela kako prikazuješ svoga i Božjega Sina u hramu te je hvalila Boga za njegovo milosrđe, daj da nam po tvom zagovoru, nebeske milost ispune duše te mi zauvijek budemo dionici otkupljenja. Zdravo Marijo…

9. Djevice vjerna, koja si sačuvala živu vjeru slušajući riječi proroka Šimuna da će Isus biti znak osporavan na uzdignuće i propast mnogima, sve do Isusova križa pod kojim si stajala isprosi nam milost čvrste vjere i pouzdanja u svim protivštinama života i u samoj smrti. Zdravo Marijo…

Devetnica prikazanja Gospodinova u hramu (Iz molitvenika La Filoteia mariana, objavljenog s imprimaturom C. Betoglio, cenc. eccl. Bergamo 24. 5. 1933. Kroz devet dana se mole sve slijedeće molitve)