Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Crkva sv. Eleuterija

Crkva svetog Eleuterija mučenika

Crkva svetog Eleuterija mučenika u Poreču

Izgrađena je u XII. stoljeću na mjestu starijega prvokršćanskoga zdanja podignutog u čast porečkog mučenika Eleutenja. Starije zdanje spominje se 1183. godine. Iz temelja je podignuta 1488., a obnavljana je 1845., 1929. i 1977. godine. Na pročelju ima preslicu s jednim oknom i manjim zvonom. Oltar je crkve mramorni sa svetohraništem i palom s prikazom Blažene Djevice Malje s Djetetom i dvojicom svetaca. U crkvi se nalaze korske klupe koje su ovamo donesene bazilike. U crkvi se nalazi staro raspelo i drveni kip svetog Antuna. U crkvi su i škropionica i sakristija. Inventar crkve pokraden je 1902. godine.