Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Crkva Gospe od Anđela

Crkva Gospe od Anđela

Crkva Gospe od Anđela u Poreču, malo izvan starogradske jezgra, na Trgu slobode u Poreču

Izgrađena je 1746. u baroknom slogu, a posvećena je 1770. godine po biskupu Gasparu Negriju. Jednobrodno je zdanje sa svetištem, apsidom, kupolom i sakristijom. Glavni oltar ima svetohranište i kamene kipove Blažene Djevice Marije, svetog Dominika i svete Katarine. Ostali su: (1) oltar s palom Blažene Djevice Marije s Djetetom i jednim svecem; (2) oltar sa slikom i prikazom svetog Antuna Padovanskoga i svetog Josipa; (3) oltar s palom i likom Bezgrešne; (4) oltar svetog Alojzija. Oltar je okrenut prema puku. Na zidu svetišta nalazi se pala Gospe od Anđela. Crkva ima škropionicu te orgulje iz 1924. godine koje su ovamo prenesene iz bazilike. Na začelju crkve prigrađen je barokni zvonik visok 18 m s jednim zvonom u bifornim otvorima. U sklopu ove crkve djelovali su dominikanci od 1752. godine, kada su crkvu napustili oratorijanci (oni su djelovali u sklopu crkve od 1720. godine). Biskup Gaspar Negri ovdje je izgradio dominikanski samostan porušivši crkvu. Samostan je ukinut 1806. godine.