Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Blažena Marija Petković

U subotu, 9. srpnja 2016. Blagdan je blažene Marije Propetog Isusa Petković.

Rođena u Korčuli 10. prosinca 1892., a umrla je u Rimu 9. srpnja 1966. godine. U ranim godinama života položila je zavjet vječne čistoće. U rodnom mjestu Blato vodila je tri vjerska društva te je djecu poučavala vjeronauku i glavnim predmetima u školi. Na poticaj biskupa Marčelića je na blagdan sv. Franje, 4. listopada 1920. utemeljila družbu Kćeri Milosrđa, treći samostanski red sv. Franje.

Svrha Družbe je bila širenje spoznaje božanske ljubavi i milosrđa. Dobila je ime Marija Propetog Isusa te je obnašala funkciju vrhovne poglavarice družbe. Redovnice su preko Družbe uzdržavale do tristo djece te pomagale sirotima i udovicama. Skrb za djecu u dječjem domu Kolevka u Subotici je preuzela 1923. godine nakon čega je otvorila brojna prihvatilišta za djecu u Slavoniji, Vojvodini, Makedoniji i Srbiji.

Družba je s djelovanjem nastavila i u Argentini gdje su se redovnice posvetile radu s djecom vrtićima i školama te s bolesnom djecom. Čak i kada je prekinula vršenje dotadašnje funkcije upraviteljice, nastavila je s praćenjem rada Družbe te se zauzimala za čašćenje Boga kao Oca i njegova milosrđa. Nakon smrti, pokopana je na rimskom groblju, a tri godine nakon su njezini ostaci preneseni u kućnu kapelu te naposlijetku u rodno Blato.

Sveti zbor za proglašenje svetih je 2002. donio Odluku o herojskim krepostima službenice Božje te Odluku o priznatim čudima spašavanja dvadeset mornara u utrobi potopljene peruanske ratne podmornice Pacocha. Papa Ivan Pavao II. ju je tijekom trećeg pohoda Hrvatskoj proglasio blaženom u Dubrovniku.

Litanije bl. Marije Petković

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta,Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Blažena Marijo Propetoga, kćeri milosrđa vječnoga Oca, moli za nas!

Blažena Marijo Propetoga, istinski znaku Ljubavi Božje

Blažena Marijo Propetoga, zahvalna primateljice poticaja Božjih

Blažena Marijo Propetoga, ustrajna moliteljice blagoslova s Neba

Blažena Marijo Propetoga, ponizna sljedbenice Jaganjca Božjega

Blažena Marijo Propetoga, poučljiva slušateljice Dobroga Pastira

Blažena Marijo Propetoga, ožarena ognjem Božanskoga Srca

Blažena Marijo Propetoga, sabrana u motrenju Isusove muke

Blažena Marijo Propetoga, duhom zagledana u Kristove rane

Blažena Marijo Propetoga, srcem sjedinjena s Propetim Kristom

Blažena Marijo Propetoga, radosna vjesnice Krista uskrsloga

Blažena Marijo Propetoga, goruća svjetiljko euharistijskoga otajstva

Blažena Marijo Propetoga, neumorna klanjateljice vječnoga Kralja

Blažena Marijo Propetoga, nadahnuta ljubavlju Duha Presvetoga

Blažena Marijo Propetoga, obdarena darovima Duha Životvorca

Blažena Marijo Propetoga, ponizna štovateljice Presvete Bogorodice

Blažena Marijo Propetoga, revna moliteljice svete krunice

Blažena Marijo Propetoga, marljiva učenice Božje Riječi

Blažena Marijo Propetoga, djelotvorna glasnice svetoga evanđelja

Blažena Marijo Propetoga, vjerna sljedbenice svetoga oca Franje

Blažena Marijo Propetoga, kćeri poslušna Papi i drugim pastirima Crkve

Blažena Marijo Propetoga, dosljedna u vršenju evanđeoskih zavjeta

Blažena Marijo Propetoga, ustrajna u širenju mira i dobra

Blažena Marijo Propetoga, dosjetljiva u ljubavi za siromahe u svijetu

Blažena Marijo Propetoga, brižljiva majko djece i siročadi

Blažena Marijo Propetoga, istinski zauzeta za potrebe malenih

Blažena Marijo Propetoga, odvjetnice nevoljnih i vapijućih

Blažena Marijo Propetoga, strpljiva njegovateljice bolesnih

Blažena Marijo Propetoga, razborita odgojiteljice majki

Blažena Marijo Propetoga, moliteljice i učiteljice duhovnih zvanja

Blažena Marijo Propetoga, gorljiva u odricanju od svijeta

Blažena Marijo Propetoga, zaljubljena u posvećeni život

Blažena Marijo Propetoga, osnažena postom i molitvom

Blažena Marijo Propetoga, hrabra nositeljice križa bolesti

Blažena Marijo Propetoga, misionarko praštanja i pomirenja

Blažena Marijo Propetoga, duhovni uresu svoje domovine

Blažena Marijo Propetoga, blaga majko Družbe Kćeri Milosrđa

Blažena Marijo Propetoga, odsjaju nade u život vječni

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse!

Moli za nas, Blažena Marijo Propetoga Isusa!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se.

Oče Sveti, Bože Milosrđa, koji si blaženu Mariju Petković pozvao da postane živa slika tvoga Propetoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, usliši naše smjerne molitve i blagoslovi trud našega života, da bismo vođeni Duhom tvoje ljubavi, po uzoru na blaženu Majku Mariju, mogli radosno živjeti Evanđelje, nasljedujući Djevicu Mariju i serafskoga Oca Franju, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.