Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Katedrala Poreč

Anđeli

Andjeli

Poreč – Crkva Gospe od Anđela – Lokalni slikar; druga četvrtina 18. stoljeća

Anđeli nose pokaznicu – Ulje na platnu, 117,5 x ^,5 cm

Smještaj: u crkvenoj zbirci

Anđeli nose znakove Kristove muke – Ulje na platnu, 102 x 99 cm

Smještaj: u crkvenoj zbirci

Oba su prikaza kvadrilobalnog oblika s upisanim četverokutom, čiji se vrhovi ističu na mjestu spoja pojedinih lobusa. Na prvom se nalaze dva anđela od kojih jedan diže uvis pokaznicu ukrašenu likom uskrslog Krista s križem, dok se ispod njihovih nogu te ispred gustih bijelih oblaka vidi “grozd” kerubinskih glavica. Na drugom prikazu četiri anđela-putta nose krma Christi – znakove Kristove muke: križ, Veronikin rubac i trnovu krunu. Antonino Santangelo (1935:134) ova dva djela zatječe u relativno dobrom stanju, obješena na unutarnjem zidu fasade crkve te na temelju njihova oblika iznosi pretpostavku da je riječ o prikazima koji su izvorno bili umetnuti u neki dekorativni strop. Takvu pretpostavku podupire i nedosljedno, prilično nespretno nastojanje da se anđeli prikažu iz žablje perspektive. Isti autor zaključuje da je riječ o provincijalnom venetskom slikarstvu s početka 18. stoljeća.

Porijeklo ovih stropnih dekoracija nije poznato, no za pretpostaviti je da su izvorno bile dijelom drvene stropne oplate u nekoj od brojnih srušenih ili ispražnjenih porečkih crkava ili sakralnih prostora kao što su, na primjer, bili franjevačka crkva i samostan čiji je sačuvani inventar sredinom ig. stoljeća bio prenesen baš u Crkvu Gospe od Anđela (Babudri igi2:ng-243). Oba su djela najvjerojatnije nastala prema nekom grafičkom predlošku i stilski se mogu približiti prikazu sv. Jeronima (kat. 286) koji se čuva u istoj crkvi, a potječe iz porečke Crkve sv. Franje.

Oba su ova djelomično preslikana prikaza znatno propala od tridesetih godina 20. stoljeća kada ih Santangelo (1935:134) zatječe u dobrom stanju. Slikani je sloj na mjestu draperije desnog anđela, na prikazu s pokaznicom, gotovo potpuno alterirao, a po čitavoj površini, a naročito uz rubove, obama slikama nedostaju komadići boje.

Bibliografija: SANTANGELO 1935:134.

NKB