Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Katedrala Poreč

: Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi! (sv. Katarina Sijenska)
: "Ja sam svjetlo svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života." - Ivan 8,12
: Ja sam vrata, govori Gospodin, tko kroz međe uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. (Usp. Iv 10, 9)

od 23. 10. do 29. 10. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

23. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Zlata Muškinja

Krunica

Misa: + Ivan Benčić

 

Utorak,

24. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Izak Milas

Krunica

Misa:    Po nakani

 

Srijeda,

25. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Slavko i Ana Levak

Krunica

Misa: + Milka i Josip Zekanović

 

Četvrtak,

26. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marijo i obitelj Žužić

Krunica

Misa: + Rudolf Brajković

 

Petak,

27. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Vidica Brnobić

Krunica

Misa: + Mario Banovac

Subota,

28. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa:    Po nakani

Krunica

Misa: + Aurelio Radulović

Nedjelja

29. 10. 2017.

 

XXX. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

Misa: + Ob. Krhin i Smrekar

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Rudolf i Amalija Sinožić

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Šimetić Šantina

 

od 16. 10. do 22. 10. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

16. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Feketija i Mesić

Krunica

Misa: + Dino Brhan

 

Utorak,

17. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Seketin, Franjo i Ana, Karmela

Krunica

Misa: + Jure Petri

 

Srijeda,

18. 10. 2017.

SV. LUKA, ev.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Kata i Rado Radman

Krunica

Misa: + Marija i Josip Pifar

 

Četvrtak,

19. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Alen Vošten

Krunica

Misa: + Petar Pahović

 

Petak,

20. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marče Doda

Krunica

Misa: + Đildo Ljubešić

Subota,

21. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Mirela, Martin i Ivanka Vošten

Krunica

Misa: + Nelo Lukačić

Nedjelja

22. 10. 2017.

 

XXIX. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

Misa: + Ivan Vlaković

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Franko Legović

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Aleksandar Vidnjević

 

od 09. 10. do 15. 10. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

09. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marija Jurinović

Krunica

Misa:    Po nakani

 

Utorak,

10. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marijan Kožul

Krunica

Misa: + Slava Ivančić

 

Srijeda,

11. 10. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Obitelj Marić

Krunica

Misa: + Romana i Ivica Šorša

 

Četvrtak,

12. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Olga Brguljan

Krunica

Misa: + Anton Vorić 

 

Petak,

13. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Veronika i Mirko Prugovečki

Krunica

Misa: + Ob. Bratina i Kompara

Subota,

14. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Lazar i Paško Palić

Krunica

Misa: + Lidija Žgela

Nedjelja

15. 10. 2017.

 

XXVIII. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

Misa: + Ob. Rabar

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Rika i Izidor Matić

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Ob. Bužanić

 

od 02. 10. do 08. 10. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

02. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Mija Brguljan

Krunica

Misa: + Marko Kolarić

 

Utorak,

03. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marte Lekaj

Krunica

Misa: + Ema Jehnić

 

Srijeda,

04. 10. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Baziacco

Krunica

Misa: + Luka i Ivka Pranjić

 

Četvrtak,

05. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Mario Srtuja

Krunica

Misa: + Toni Škofić   

 

Petak,

06. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Josip, Anđela i Dario Rioža

Krunica

Misa: + Stojka i Dušan Ljubić

Subota,

07. 10. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivica Lulić

Krunica

Misa: + Bernard Jurić

Nedjelja

08. 10. 2017.

 

XXVII. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

Misa: + Emilia, Vito i Giovanni Orihovac

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Branko i Tomo Vošten

 

od 25. 09. do 01. 10. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

25. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa:    Po nakani

Krunica

Misa: + Slavica Slivar

 

Utorak,

26. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Janja Gaić

Krunica

Misa: + Ernestina Darrer

 

Srijeda,

27. 09. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan i ob. Radman

Krunica

Misa: + Ana i Petar Mikulić

 

Četvrtak,

28. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Martina Kucelin

Krunica

Misa: + Franjo i Elizabeta Krizmanić, 

         + Miroslava Milinović    

 

Petak,

29. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Aldo i Nadja Diklić

Krunica

Misa: + Ob. Škugor

Subota,

30. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Nue Allakaj

Krunica

Misa: + Mijo i Marija Jurenec

Nedjelja

01. 10. 2017.

 

XXVI. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Groblje

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

15,00

18,30

19,00

 

Misa: + Božo Babić

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Ivan Uzelac

Misa:   Za narod

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Ivan i Maria Mušković

 

od 18. 09. do 24. 09. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

18. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Laura Ivančić

Krunica

Misa: + Josip Goršić

 

Utorak,

19. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Nikolina Bogdanović

Krunica

Misa: + Margarita Radošić

 

Srijeda,

20. 09. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Roberto Lindi

Krunica

Misa: + Ilija i Manda Čosić

 

Četvrtak,

21. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana i Ilija Pojed

Krunica

Misa: + Petar i Albert

 

Petak,

22. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip Ivetac

Krunica

Misa: + Anđelo Legović

Subota,

23. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Gverino Pilato

Krunica

Misa: + Anton Božac

Nedjelja

24. 09. 2017.

 

XXV. KROZ GODINU

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

 

Misa: + Vili Labinjan

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Mio Jurinović

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Neven Šain

 

od 11. 09. do 17. 09. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

11. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Matijaš, Eržebet, Tonka i Lucija

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

12. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Menka Babić

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

13. 09. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ruža Stanić

Krunica

Misa: + Katica i Drago Škrlj

 

Četvrtak,

14. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Za filigrane

Krunica

Misa: + Ivan Semenčić

 

Petak,

15. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip, Beatriče i Aldo

Krunica

Misa: + Obitelj Smrekar

Subota,

16. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar, Mile i Mara Čovčić

Krunica

Misa: + Ivo Valković

Nedjelja

17. 09. 2017.

 

XXIV. KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

 

Misa:    Po nakani

Misa: + Marko, Mara i Jakov Čabraja i Iva Kljaić

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa: + Ana Kušan Vrdoljak

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Petar Pahović

 

 

od 04. 09. do 10. 09. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

04. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip i Slavka Hrgović

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

05. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan Šegon i Gianino Marinac

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

06. 09. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Stjepan Petanjek

Krunica

Misa: + Karlo i Jela Brajković i Zvonko Bušić

 

Četvrtak,

07. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan Gregurević

Krunica

Misa: + Petar i Anđela Škojić

 

Petak,

08. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip Trutanić

Krunica

Misa:   Po nakani

Subota,

09. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan i Ruža Leko

Krunica

Misa: + Boje i Niko Buljan

Nedjelja

10. 09. 2017.

 

XXIII. KROZ GODINU

 

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Ob. Babić

Misa: + Ivan Janko

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Ivan Kalac

Misa: Po nakani

 

 

od 28. 08. 2017. do 03. 09. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

28. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Dario i Ivan Gržentić

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

29. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Anton Benčić i Olga Šegon

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

30. 08. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivo Masatović

Krunica

Misa: + Josip i Elizabeta Perhat

 

Četvrtak,

31. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Ester i Gašpar Žiković

 

Petak,

01. 09. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Teo i Branka Čorić

Krunica

Misa: + Silvano Sain

Subota,

02. 09. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

 

 

18,30

19,00

 

Krunica

Misa: + Ob. Megla i Pran

Nedjelja

03. 09. 2017.

 

XXII. KROZ GODINU

 

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Esma Šahinović

Misa: + Mate i Milka Šabić

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Ida i Bruno Vladišnović

Misa: Po nakani

 

 

od 21. 08. do 27. 08. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

21. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Obitelj Jakovčić

Misa: + Marco Scocchi

Krunica

Misa: + Kata Dajč

 

Utorak,

22. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa:  Po nakani

Krunica

Misa: + Stane Ševaljević

 

Srijeda,

23. 08. 2017.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Elizabeta i Ivan Cvitko

Krunica

Misa: + Mate i Eufemija Koraca

 

Četvrtak,

24. 08. 2017.

Bl. Miroslav Bulešić m.

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

 

Krunica

Misa: + Ivan Kalnak                                                  + Luka Škugor

Nema večernje mise

 

Petak,

25. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Antica i pok. iz obitelji Krebel

Krunica

Misa: + Obitelj Baričević

Subota,

26. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Obitelj Malčević

Krunica

Misa: + Marija

Nedjelja

27. 08. 2017.

 

XXI. KROZ GODINU

 

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Stjepan i Matilda Almaš

Misa: + Mile Cvitković i pok. iz ob. Cvitković

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Marija Đula

Misa: Po nakani

 

 

od 14. 08. do 20. 08. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

14. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Lazari paško Palić

Krunica

Misa:    Po nakani

 

Utorak,

15. 08. 2017.

UZNESENJE BDM

VELIKA GOSPA

Bazilika

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

11,00

18,30

19,00

Misa: Marija Černeka

Misa:  Po nakani

Misa:  Za narod

Krunica

Misa:  Po nakani

 

Srijeda,

16. 08. 2017.

Sv. Rok

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Stjepan i Julijana Dominković

Krunica

Misa: + Obitelj Filić

 

Četvrtak,

17. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ruža Kalnak

Krunica

Misa: + Vito Orihovac

 

Petak,

18. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mile i Marija Hečimović

Krunica

Misa: + Ivan Buljančić i Ivica Zelić

Subota,

19. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Pavo Babić

Krunica

Misa: + Petar i Karolina Pahović

Nedjelja

20. 08. 2017.

 

XX. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Ivan i Matija Rojnica

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Maria Tamburini

Misa: Po nakani

 

 

od 07. 08. do 13. 08. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

07. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Lidija Jelovac

Krunica

Misa: + Danka Fornažar

 

Utorak,

08. 08. 2017.

Sv. Dominik

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip i Ana Mirković

Krunica

Misa:  Po nakani

 

Srijeda,

09. 08. 2017.

Sv. Terezija Benedikta od križa

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivica Smaić

Krunica

Misa: + Petar Kupski

 

Četvrtak,

10. 08. 2017.

Sv. Lovro

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Božidar Katić

Krunica

Misa: + Emilio Legović

 

Petak,

11. 08. 2017.

Sv. Klara

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana Hrvatin

Krunica

Misa: + Valenta, Luka i Antica

Subota,

12. 08. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Romano Vadinjof

Krunica

Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Nedjelja

13. 08. 2017.

 

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Kristijan Rovis

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Anton Musizza i Anđela Gržentić

Misa: Po nakani

 

 

od 31. 07. do 06. 08. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

31. 07. 2017.

Sv. Ignacije

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Don Petar i Lazar Beriša

Krunica

Misa: + Serđo Belušić

 

Utorak,

01. 08. 2017.

Sv. Alfonz

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ob. Subašić i Andrijević

Krunica

Misa: + Damir Benčić

 

Srijeda,

02. 08. 2017.

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Červar

Bazilika

Gospa od A.

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivanka Menger

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Anđa Ereiz

 

Četvrtak,

03. 08. 2017.

Bl. augustin Kažotić

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Adriano, Alen, Igor i Marin

 

Petak,

04. 08. 2017.

Sv. Ivan Vianney

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Željko i Zvonko Čaja

Krunica

Misa: + Juštika Vuković i Marga Perčić

Subota,

05. 08. 2017.

Gospa Snježna

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Krešimir Malčević

Krunica

Misa: + Drago Aleksić

Nedjelja

06. 08. 2017.

 

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Lucija Ćosić

Misa: + Stjepan i Marica Radinović

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Severina i Ernesto Ravnić

Misa: Po nakani

 

od 24. 07. do 30. 07. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

24. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marija Matić

Krunica

Misa:  Po nakani

 

Utorak,

25. 07. 2017.

Sv. Jakov

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marija i Ilija Babić

Krunica

Misa: + Miroslav Tikas

 

Srijeda,

26. 07. 2017.

Sv. Joakim i

Ana

Bazilika

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Josip i Marija Zubin

 

Četvrtak,

27. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Anteo Bratović

Krunica

Misa: + Jago Ereiz

 

Petak,

28. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Dario, Anton, Serena Antolović

Subota,

29. 07. 2017.

Sv. Marta

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana i Slavko Levak

Krunica

Misa: + Aurelio Paulović

Nedjelja

30. 07. 2017.

 

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Zelena Laguna

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

20,00

Misa: + Kristijan Rovis

Misa: + Evelino, Id i Ilarijo

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Antonija Ancić

Misa: Po nakani

 

 

od 17. 07. do 23. 07. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

17. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Stojan Stanić

Krunica

Misa:    Po nakani

 

Utorak,

18. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marija i Mile Hečimović

Krunica

Misa:    Po nakani

 

Srijeda,

19. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar Pahović

Krunica

Misa: + David Šain

 

Četvrtak,

20. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Aldo, Beatrice i Josip

Krunica

Misa: + Đurđica Radovan

 

Petak,

21. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Frano Čivljak

Krunica

Misa: + Renato, Grgo i Lucija Poropat

Subota,

22. 07. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa:    Po nakani

Krunica

Misa: + Ob. Vukas

Nedjelja

23. 07. 2017.

 

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Anto Guštin

Misa: + Ob. Radolović

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Ivan, Marija i Ivan Cerovac

 

 

od 10. 07. do 16. 07. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

10. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan Vale

Krunica

Misa: + Marija Labinjan

 

Utorak,

11. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mario Koncijančić

Krunica

Misa: + Mila Napolitano

 

Srijeda,

12. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Cecilija i Đan Beriša

Krunica

Misa: + Ob. Mogorović i Jurčić

 

Četvrtak,

13. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Bernarda Blažanović

Krunica

Misa: + Josip Zekanović

 

Petak,

14. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Stipo Nuić

Krunica

Misa: + Marko i Ruža Šimunić

Subota,

15. 07. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Krešimir Malčević

Krunica

Misa: + Igor Leto

Nedjelja

16. 07. 2017.

 

XV. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Vanda Guštin

Misa: + Franjo Jolić

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa:    Na čast Svete Obitelji

 

 

od 03. 07. do 09. 07. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

03. 07. 2017.

Sv. Toma, ap.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ob. Vukadina, Janja i Ratko

Misa: + Jozefina Domnik

Krunica

Misa: + Ivo Zečević

 

Utorak,

04. 07. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana, Ivan i Eugen Štiković

Krunica

Misa: + Arian Pištan

 

Srijeda,

05. 07. 2017.

Sv. Ćiril i Metod

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar i Fuma Jurcan

Krunica

Misa: + Renato i svi pok. iz ob. Velenik

 

Četvrtak,

06. 07. 2017.

Sv. Marija Goretti

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marija i Romano Radin

Krunica

Misa: + Albina Zora Milohanić

 

Petak,

07. 07. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Antonio Pištan

Krunica

Misa: + Milovan Anton i Marija

Subota,

08. 07. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Anton Trinko i Biserka Pavičić

Krunica

Misa: + Aleksandar Vidnjević

Nedjelja

09. 07. 2017.

 

XIV. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Željko Barašić i Hrvoje Paver

Misa: + Darko i Zora Rauš

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Misa:   Za narod

Krunica

Misa: + Piero Demarchi

 

od 26. 06. do 02. 07. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

26. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Branko Vrdoljak

Krunica

Misa: + Livio Velenik

 

Utorak,

27. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Prenko Ancić

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

28. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Tomo Brguljan

Krunica

Misa: + Benito Radetić

 

Četvrtak,

29. 06. 2017.

Sv. Petar i Pavao

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Natalia i Ivan Milić

Krunica

Misa: + Ob. Vretemar i Tenetti

 

Petak,

30. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana i Giovanni Palman

Krunica

Misa: + Marija i Šime Ivančić

Subota,

01. 07. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Antonija Ancić

Krunica

Misa: + Damir Labinac

Nedjelja

02. 07. 2017.

 

XIII. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa:    Po nakani

Misa:    Na čast Majke Božje

Misa:    Po nakani

Misa:    Po nakani

Za narod

Krunica

Misa: + Stjepan Milohanić

 

 

od 19. 06. do 25. 06. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

19. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar Pahović

Krunica

Misa: + Zoran Marković

 

Utorak,

20. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07:30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Stjepan, Stanko, Lucija i Janja

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

21. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ana i Vladimir Selar

Krunica

Misa: + Ivan Macinić

 

Četvrtak,

22. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip Miličević i Edo Mogorović

Krunica

Misa: + Ob. Vranić i Grubišić

 

Petak,

23. 06. 2017.

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Felice i ob. Franjul

Krunica

Misa: + Sain

Subota,

24. 06. 2017.

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mato i Barica

Krunica

Misa: + Marija Pribetić

Nedjelja

25. 06. 2017.

 

XII. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Željko Barašić i Hrvoje Paver

Misa:    Na čast sv. Antuna

Misa: Za obitelj Zingrid

Misa: Po nakani

Za narod

Krunica

Misa: + Josip Fuis

 

 

od 12. 06. do 18. 06. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

12. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

13. 06. 2017.

Sv. Antun Padovanski

 

Bazilika

Mali Maj

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09:30

18,30

19,00

Misa: + Anamarija Žaja

Misa: + Obitelj Mioč

Krunica

Misa: + Damir Baranašić

 

Srijeda,

14. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Blaž i Karolina Lindi

Krunica

Misa: + Dino Stojnić

 

Četvrtak,

15. 06. 2017.

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA - TIJELOVO

Gospa od Anđela

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Lazar i Paško Palić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Martin i Giordana Bugarin

 

Petak,

16. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mladen Kurešić

Krunica

Misa: + Jure Vranić

Subota,

17. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Misa: + Mira Jurcan

Krunica

Misa: + Jožef Čordaš

Nedjelja

18. 06. 2017.

 

XI. NEDJELJA KROZ GODINU

Bazilika

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Liza Živić

Misa: + Renato Marinac

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Za narod

Krunica

Misa: + Zorka Antula Škugor

 

 

od 05. 06. do 11. 06. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

05. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Rade Ikanović

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

06. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marica, Viktor i Mirko Forjan

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

07. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ob. Deković

Krunica

Misa: + Đuro Skorupski

 

Četvrtak,

08. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Đurđica i Stjepan

Krunica

Misa: + Ivan Semenčić

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

09. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan Družetić, Ana i Ivan Buršić

Krunica

Misa: + Ob. Zaharija i Tomišić

Subota,

10. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Misa: + Cesare Palmić

Krunica

Misa: + Ob. Križman

Nedjelja

11. 06. 2017.

 

PRESVETO TROJSTVO

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

Misa: + Gverino Simoneti

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Zvonko Knežević

Za narod

Krunica

Misa: + Franko Kocijančić, Norma i Bruno Purini

 

 

od 29. 05. do 04. 06. 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

29. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Terezija Pust

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Utorak,

30. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Obitelj Ovčarić

Krunica

Misa:   Po nakani

 

Srijeda,

31. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Šime i Ana Hrvatin

Krunica

Misa: + Milka i Ivan Jakičić i svi pok. iz ob.

 

Četvrtak,

01. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Tomo i Fuma Šandok

Krunica

Misa: + Josipa Poropat

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

02. 06. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marta i Matej Šahta

Krunica

Misa: + Paulo Pilato

Subota,

03. 06. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

21,00

Krunica

Misa: + Mila i Stjepan Mjeda

Krunica

Misa: + Ratko Vlado Aleksić

Misa duhovskog bdijenja

Nedjelja

04. 06. 2017.

 

DUHOVI - PEDESETNICA

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

Misa: Na čast Sv. Obitelji

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Za narod

Krunica

Misa: + Ob. Salamun i Soldatić

 

 

od 22. do 28. svibnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

22. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa:  Po nakani

Krunica

Misa: + Josip Josipović

 

Utorak,

23. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

M. d. Mont

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Obitelj Bajev

Misa:  Po nakani

Misa: Evelina Janko

Krunica

Misa: + Stjepan Kovačić

 

Srijeda,

24. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Skolastika i Giovanni

Krunica

Misa: + Ob. Korom i Balin

 

Četvrtak,

25. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Marija Petanjek

Krunica

Misa: + Pina i Anđelo Jehnić

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

26. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Marijo Ivančić

Krunica

Misa: + Bernarda Blažanović i Janja

Subota,

27. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mato i Lucija Čaleta

Krunica

Misa: + Josip Šajina

Nedjelja

28. 05. 2017.

 

VII. VAZMENA NEDJELJA

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Za narod

Krunica

Misa: + Slavko Dodić

 

 

od 15. do 21. svibnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

15. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Franjo Jolić

Krunica

Misa: + Žarko Novaković

 

Utorak,

16. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Dušan Flegar

Krunica

Misa: + Ljubica Živolić

 

Srijeda,

17. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan i Ivanka Radić

Krunica

Misa: + Onorato Ritoša

 

Četvrtak,

18. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

 

 

20,00

Krunica

Misa: + Ivan Grgurović

Krunica

Misa: + Martin i Đino Jurman

Trodnevnica za svetu potvrdu

Probe za krizmu

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

19. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar Pahović

Krunica

Misa: + Margareta Pran

Trodnevnica za svetu potvrdu

Probe za krizmu

Subota,

20. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

9-12

9-12

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ilija i Ana Škundrić

Trodnevniza za svetu potvrdz

Ispovijedi za krizmanike po razredima

Krunica

Misa: + Marija i Izidor Kosić

Nedjelja

21. 05. 2017.

 

 VI. VAZMENA

Gospa od A.

Červar

Musalež

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

11,00

 

18,30

19,00

Misa: Po nakani

Misa: +Drago i Stefan Grabovac

Misa: Po nakani

Misa i krizma: Za narod

Predvodi mons. Dražen Kutleša, biskup

Krunica

Misa: + ob. Diklić i Jelovac

 

od 8. do 14. svibnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

08. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Alesio i Marija Kmet

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

09. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Lino Berneš

Krunica

Misa: Po nakani

 

Srijeda,

10. 05. 2017.

Bl. Ivan Merz

Gospa Trsatska

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Josip i Nada Rubeša

Krunica

Misa: + Marija Hrvatin

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak,

11. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Ema Švogar i Dora Doto

Krunica

Misa: + Klara i Pavao Ćosić

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

12. 05. 2017.

 Sv. Leopold Bogdan

Mandić

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Dragica Ivetac

Krunica

Misa: + Miran i Slavica Kajin

Subota,

13. 05. 2017.

 Gospa Fatimska

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Armida Ljubešić

Krunica

Misa: + Ruža Tomljenović

Nedjelja

14. 05. 2017.

 

 V. VAZMENA

Gospa od A.

Červar

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

10,15

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Ivan Krebel

Misa: + ob. Titlić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + ob Musizza

od 1. do 7. svibnja 2017.

 

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

01. 05. 2017.

Sv. Josip Radnik

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Manda Crnković

Krunica

Misa: + Zorko Švić

 

Utorak,

02. 05. 2017.

Sv. Atanazije

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ela Filipović i Nevenka Koprivnjak

Krunica

Misa: + Bosiljka Ključec

 

Srijeda,

03. 05. 2017.

Sv. Filip i Jakov

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Nelo Lukačić i Antonio Morgan

Krunica

Misa: + Davin Šain

 

Četvrtak,

04. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Dom umirov.

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

16,00

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: Na čast Majke Božje

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Grazia Petretti

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

05. 05. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Za duše u čistilištu

Krunica

Misa: + Vinko Koraca

Subota,

06. 05. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

09,00

10,00

11,00

17,00

18,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Anton, Marčelo Popović

Ispovijedi: 3 a i b razred

Ispovijedi: 3 c i d razred

Ispovijedi: 3 raz tal. ško. i ško. iz Malog Maja

Vjenčanje: Erik Brajković i Marija Terlević

Vjenčanje: Dalibor Prelac i Kristina Benotić

Krunica

Misa: + Mirko Barbić i Katica Škrlj

 

Nedjelja

07. 05. 2017.

 

 IV. VAZMENA

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

08,30

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Đino

Misa: + Mara i Petar Čovčić i Mile Cvitković

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Aldo, Ivan i Josipa Černeka

 

od 24. do 30. travnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

24. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Matija i Roža Radman

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

25. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Luca Ilić

Krunica

Misa: Po nakani

 

Srijeda,

26. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Milka i Ivan Gortan

Krunica

Misa: + Đino Petek

 

Četvrtak,

27. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Jelica i Anton Vršćak

Krunica

Misa: + Emilio Štefanić

Biblijsko molitveni susret

 

Petak,

28. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Mile, Stjepan i Marija Cvitković

Krunica

Misa: + Zdravko Samovojska

Subota,

29. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Anton, Marija i ob. Ritoša i Mekiš

Krunica

Misa: + Katica Mekija

 

Nedjelja

30. 04. 2017.

 

 III. VAZMENA

Gospa od A.

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

09,00

10,15

09,30

11,00

 

18,30

19,00

Misa: + Antonija i Aldo Orlić

Misa: + Đordano Vladišković i Mate t Marija

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Susret roditelja prvopričesnika

Krunica

Misa: + Marija i Šime Matošević

Susret roditelja krizmanika

 

 

od 17. do 23. travnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

17. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

G. od Brijega

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ilija Škundrić

Misa: Po nakani

Devetnica Božjeg milosrđa

Misa: Po nakani

 

Utorak,

18. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Vitorijo Vadinjof

Devetnica Božjeg milosrđa

Misa: + Edda Kos

 

Srijeda,

19. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar i Petar Pahović

Devetnica Božjeg milosrđa

Misa: + Ivana Grbac

 

Četvrtak,

20. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Brigita, Johns, Sonja, Wallter Schuller

Devetniva Božjeg milosrđa

Misa: + Kata, Marko, i Ilija Ćosić

 

Petak,

21. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ilija i Ana

Devetnica Božjeg milosrđa

Misa: + Evica Fiola

Subota,

22. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ob. Milohanić

Devetnica Božjeg milosrđa

Misa: + Emilio Matošević

 

Nedjelja

23. 04. 2017.

 

 II. VAZMENA

Gospa od A.

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

10,15

09,30

11,00

18,30

19,00

Misa: + Hugo, Maksimilijan, i Karlo

Misa: + + Šantina Šimetić

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica Božjeg milosrđa

Misa: + Josip, Josipa, Viktor Načinović

od 10. do 16. travnja 2017.

 

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Veliki

ponedjeljak,

10. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

19,00

Krunica

Misa: + Stojan i Ruža Stanić

Euharistijsko klanjanje

Misa: Po nakani

 

Veliki

utorak,

11. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

19,00

Krunica

Misa: + Barica i Mato

Euharistijsko klanjanje

Misa: + Po nakani

Velika

srijeda,

12. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

19,00

Krunica

Misa: + Dušan Babić

Euharistijsko klanjanje

Misa: + Miro, Vitorio i Vera

 

Veliki

četvrtak,

13. 04. 2017.

 

Bazilika

Bazilika

10,00

19,00

Misa posvete ulja

Misa večere Gospodnje

Predvodi mos. Dražen Kutleša, biskup

Veliki

petak,

14. 04. 2017.

 

Bazilika

 

19,00

Obredi velikog petka

 

Velika

subota,

15. 04. 2017.

 

USKRS

Mali Maj

Musalež

Červar

 

Bazilika

 

17,00

17,00

17,00

 

21,00

 

Blagoslov uskrsne hrane

Blagoslov uskrsne hrane

Blagoslov uskrsne hrane

 

Vazmeno bdijenje

Predvodi: mons. Dražen Kutleša, biskup

 

Nedjelja

16. 04. 2017.

USKRS

 

Bazilika

Gospa od A.

Bazilika

Musalež

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,00

09,30

11,00

 

18,30

19,00

Misa: Po nakani

Misa: + Lidija Benčić

Misa: Po nakani

Blagoslov maslinovih grančica

Misa: Za narod

Predvodi mos. DraženKutleša

Krunica Božjeg milosrđa

Misa: + Jozo Galić

od 03. do 09. travnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

03. 04. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Đurđa Sesar

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

04. 04. 2017.

Sv. Izidor

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip Vadinjof

Krunica

Misa: + Po nakani

Srijeda,

05. 04. 2017.

Sv. Vinko F.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Rade i Kata Radman

Krunica

Misa: + Nenad Copić

 

Četvrtak,

06. 04. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

 

Krunica

Misa: + Ana i Stjepan Močibob

Krunica

Misa: + Vinko, Roža i Petar

Biblijsko molitveni susret

Petak,

07. 04. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Ob. Filipin

Križni put

Misa: + Damir Velenik

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

08. 04. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Misa: + Petar Pištan

Krunica

Misa: + Ivan i Ivana Franković

Nedjelja

09. 04. 2017.

CVJETNICA

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od. A.

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,30

11,00

 

15,00

18,30

19,00

Misa: + Nadija Diklić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Blagoslov maslinovih grančica

Misa: Za narod

Procesiju i misu predvodi mons. Ivan Milovan

Pokorničko bogoslužje i ispovijed

Krunica

Misa: + Ob. Brdarić

 

od 27. ožujka do 2. travnja 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

27. 03. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Krešimir

Krunica

Misa: + Kata Lučić

 

Utorak,

28. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Benito Radetić i Stela Šimetić

Krunica

Misa: + Mato Hrnjak

Srijeda,

29. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + obitelj Baksa i Delač

Susret roditelja i kumova  novokrštenika

 

Četvrtak,

30. 03. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Ivan Semenčić

Krunica

Misa: + Dragutin Pran

Biblijsko molitveni susret

Petak,

31. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Križni put

Misa: + Ana Ereiz

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

01. 04. 2017.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Josip Mendiković

Krunica

Misa: + Antonija i Anton Velenik

Nedjelja

02. 04. 2017.

V. NEDJELJA KORIZME

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

18,30

19,00

Misa: + Marija, Viktor i Vinko Juran

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Josip i Katica Valković

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Katica i Edvard Mogorović

 

od 20. do 26. ožujka 2017.

 

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

20. 03. 2017.

Sv. Josip

Svetkovina

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Jozo Čingel

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

21. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivan Macinić

Krunica

Misa: + Po nakani

Srijeda,

23. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Paulina i Anton Kalein

Krunica

Misa: + Ivan Bakša

Četvrtak,

23. 03. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Fabijan Bogner

Krunica

Misa: + obitelj Škugor

Biblijsko molitveni susret

Petak,

24. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: + Josip, Anđela i Dario Rioža

Križni put

Misa: + Tomo, Ivanka i Martin Matošević

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

25. 03. 2017.

NAVJEŠTENJE

GOSPODINOVO

BLAGOVIJEST

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Tomo Ljubešić

Krunica

Misa: + Marija i Božidar Kodić

Nedjelja

26. 03. 2017.

IV. NEDJELJA KORIZME

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Marija Černeka

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Piero Demarchi

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Josip, Marija i Karlo Kristijan

od 13. do 19. ožujka 2017.

 Dan  Mjesto  Sat  Događaj
       

Ponedjeljak,

13. 03. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Emil Crnković

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

14. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Obitelj Rušin

Krunica

Misa: + Fumica Dodić

Srijeda,

15. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Rubeša i Grbac

Krunica

Misa: + Ob. Brajković

Četvrtak,

16. 03. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Lazar i Paško Palić

Krunica

Misa: + Rafael Sabo

Biblijsko molitveni susret

Petak,

17. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

20,00

Krunica

Misa: + Vladimir, NAtalija i Franko

Krunica

Misa: + Josip Jelovac

Skazanje "Za križen"

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

18. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Parkiralište

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

06,00

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Polazak na hodočašće

Krunica

Misa: + Albina i Anđelo Stojnić

Krunica

Misa: + Marija i Božidar Kodić

Nedjelja

19. 03. 2017.

III. NEDJELJA KORIZME

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

 

16,30

17,00

18,00

Misa: + Željko Škriket

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Jakov, Marija, Rade i Zdenka

Misa: Za narod

HODOČAŠĆE U POREČKU KATEDRALU

Pokorničko bogoslužje i prigoda za ispovijed

Križni put

Misa: + Petar Pahović

Predvodi mons. Dražen Kutleša

... od 06. 03. do 12. 03. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

06. 03. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Lorenzo Ljumezi

Krunica

Misa: + Bruno Beaković

 

Utorak,

07. 03. 2017.

Sv. Perpetua i Felicita

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Feručo Ribarić

Krunica

Misa: + Svetislav Lukač

Srijeda,

08. 03. 2017.

Sv. Ivan od Boga

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Golubić i Oklen

Krunica

Misa: + Ljubica i Ivan

Četvrtak,

09. 03. 2017.

Sv. Franciska Rimska

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Franjo i Liza Mirković

Krunica

Misa: + Angela i Roman Kompara

Biblijsko molitveni susret

Petak,

10. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: + Josip Petrović

Krunica

Misa: + Ob. Kovačević

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

11. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Ivan, Antica i Đulija Ritoša

Krunica

Misa: + Enio Vretenar

Nedjelja

12. 03. 2017.

II. NEDJELJA KORIZME

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Krešimir Nekić i Renato Pilar

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Dragutin Pran

 

 

... od 27. 02. do 05. 03. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

27. 02. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Vera i Josip Sinčić

Misa: + Stjepo Ogresta

Krunica

Misa: + Božo Babić

 

Utorak,

28. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Danica Bakša

Krunica

Misa: + Marijan Gorjup

Srijeda,

01. 03. 2017.

PEPELNICA-Čista srijeda

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa:   Po nakani

Krunica

Misa: + Anđelo i Pina Jehnić

Četvrtak,

02. 03. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Tamara Brgoljan

Krunica

Misa: + Dragutin Pran

Biblijsko molitveni susret

Petak,

03. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: + Za duše u čistilištu

Krunica

Misa: + Paško Glasnović

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

04. 03. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Božo i Kata Veršić

Krunica

Misa: + Merica Peršić

Nedjelja

05. 03. 2017.

I. NEDJELJA KORIZME

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Dragica i Mile Galić

 

 

... od 20. 02. do 26. 02. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

20. 02. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Manda, Stjepan i Vinko

Krunica

Misa: + Ines Voskion

 

Utorak,

21. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Anđelo Bestulić

Krunica

Misa: + Ilonka Ilić

Srijeda,

22. 02. 2017.

Katedra sv. Petra, ap.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ana i Marko Hrvatin

Krunica

Misa: + Sabina Stojnić

Četvrtak,

23. 02. 2017.

Sv. Polikarp

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Nenad Pilato

Krunica

Misa: + Renato Velenik

Biblijsko molitveni susret

Petak,

24. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

20,00

Krunica

Misa: + Lucija Čaleta

Krunica

Misa: + Aldo Pršurić, Josip i Beatriče

Susret mladih za hodočašće u Vukovar

 

Subota,

25. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Paškval Kmet

Krunica

Misa: + Marija Darinka Katić

Nedjelja

26. 02. 2017.

VIII. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Emilija Orihovac

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Željko Gržentić

 

 

 

 

 

... od 13. 02. do 19. 02. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

13. 02. 2017.

Sv. Foška

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Bošnjaković

Krunica

Misa: + Nerina Kosinožić

 

Utorak,

14. 02. 2017.

Sv. Valentin

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Lazari Paško Palić

Krunica

Misa:  Po nakani

Srijeda,

15. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Božo Jelovac

Krunica

Misa: + Marija, Mate i Romana

Četvrtak,

16. 02. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Ob. Pištan

Krunica

Misa: + Mila Pilato

Biblijsko molitveni susret

Petak,

17. 02. 2017.

Sv. Hilarije

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Grgo i Ruža Tomljanović

Krunica

Misa: + Gema i Gianni Perti

Subota,

18. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Robert Kurtek i Ivica Lulić

Krunica

Misa: + Marijan Dorotić

Nedjelja

19. 02. 2017.

VII. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Janja i Anto Barišić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Đenoefa i Francesco i ob. Vranić

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Petar Pahović i Petar

 

 

... od 06. 02. do 12. 02. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

06. 02. 2017.

Sv. Pavao Miki i dr. mč.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Colić i Jambrešić i Viola

Misa: + Maria Matić

Krunica

Misa: +  Božo Čitar i Maria Gulić

 

Utorak,

07. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Slavica i Josip

Misa: + Mirjana Cvijanović

Krunica

Misa: + Janja Kordić

 

Srijeda,

08. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Katarina i Šime Jelovac

Krunica

Misa: + Viktor Antolović

Četvrtak,

09. 02. 2017.

Sv. Apolonija dj. m.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Ob. Jelovac

Krunica

Misa: + Marijan i Kata Šokić

Biblijsko molitveni susret

Petak,

10. 02. 2017.

Bl. Alojzije Stepinac

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Anđa i Pero Križanović

Krunica

Misa: + Milka Zekanović

Subota,

11. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Jasna Radović

Krunica

Misa: + Veneranda i Anton Ligović

Nedjelja

12. 02. 2017.

VI. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Obitelj Šabić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Lino i Marija Ujčić

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Armando Načinović

 

 

... od 30. 01. do 05. 02. 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

30. 01. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Bernarda Blažanović

Misa: + Ernesta Gioseffi

Krunica

Misa: +  Serđo Kmet

 

Utorak,

31. 01. 2017.

Sv. Ivan Bosko

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ana i Josip, + ob. Šergo i Mihelić

Misa: + Rozalija Crnković

Krunica

Misa: + Marija Ana Prodan

Srijeda,

01. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Anđa Sinolik

Krunica

Misa: + Josip i Nada Rubeša

Četvrtak,

02. 02. 2017.

Prikazanje

Gospodinovo

Svijećnica

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

11,00

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Kata i Piero Ćurko

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Barbara i Frane Gašparić

Biblijsko molitveni susret

Petak,

03. 02. 2017.

Sv. Blaž

 

 

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

11,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ljubica i Petar Brljafa

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Obitelj Aranjoš i Santo

Subota,

04. 02. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Ivan Terlević

Krunica

Misa: + Amelia Novacco

Nedjelja

05. 02. 2017.

V. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Jerko i Janja Sinanović

Misa: Za narod

Krunica

Misa: Po nakani

 

... u župi od 23. do 29. siječnja 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

23. 01. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marko

Misa: + Krešimir Malčević

Krunica

Misa: + Josip Fuis

 

Utorak,

24. 01. 2017.

Sv. Franjo Saleški

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Dominko

Krunica

Misa: + Nikola Kukoleča

Srijeda,

25. 01. 2017.

Obraćenje sv. Pavla

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Bernard Jurić

Krunica

Misa: + Anđela i Petar Škofić

Četvrtak,

26. 01. 2017.

Sv. Timotej i Tit

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + anđela i Ivan Ritoša

Krunica

Misa: + Ferdo i Milka Knežević

Biblijsko molitveni susret

Petak,

27. 01. 2017.

Sv. Anđela Merici

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Eda Baričević

Subota,

28. 01. 2017.

Sv. Toma Akvinski

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Dino Antolović

Krunica

Misa: + Ante i Tomica Pelaić

Nedjelja

29. 01. 2017.

IV. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: za duše u čistilištu

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + obitelji Labinjan i Deković

Misa: Za narod

Krunica

Misa: Po nakani

 

...u župi od 16. do 22. siječnja 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

16. 01. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivan Radošić

Misa: + Regina Musizza

Krunica

Misa: + Flavio Šuran

 

Utorak,

17. 01. 2017.

Sv. Antun pustinjak

 

 

Bazilika

Mali Maj

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

10,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Misa: + Ivan Macinić

Krunica

Misa: + Danica Lovrečić

Srijeda,

18. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Viktor Širola

Krunica

Misa: + obitelj Borić

Četvrtak,

19. 01. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Petar i Karolina Pahović

Krunica

Misa: + Anka i Ivica Matijašević

Biblijsko molitveni susret

Petak,

20. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Serafina i Barbara Čingel

Krunica

Misa: + Anto i Marija Čančar

Subota,

21. 01. 2017.

Sv. Agneza

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Lina Gomila

Krunica

Misa: + Martin i Gordana Bugarin

Nedjelja

22. 01. 2017.

III. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Ana Kern i obitelj Košutić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Jozo Rimac

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Ksenija Raspor

 

...u župi od 09. do 15. siječnja 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

09. 01. 2017.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Mato i Barica Živković

Krunica

Misa: + Anton Macinić

 

Utorak,

10. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Lidija Soldatić

Krunica

Misa: + Sonja Del Trepo

Srijeda,

11. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Amelia Novacco

Krunica

Misa: + Matija i Romano Lakoto

Četvrtak,

12. 01. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Franjo i Petra Kantuš

Krunica

Misa: + Petrović

Biblijsko molitveni susret

Petak,

13. 01. 2017.

Sv. Hilarije

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivan Gašparini

Krunica

Misa: + Anton Hrast

Subota,

14. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Ana i Petar Brečević

Krunica

Misa: Aldo Pršurić, Josip i Beatriče Grozić

Nedjelja

15. 01. 2017.

II. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Na čast MB od zdravlja

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Mira i Rozaria Majs, Terezija Lončar

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Angela i Roman Kompara

 

 

...u župi od 02. do 08. siječnja 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

02. 01. 2017.

Sv. Bazilije Veliki

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Marcella Lazzarich

 

Utorak,

03. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Albina Vivoda

Krunica

Misa: + Zlatica Mičić

Srijeda,

04. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Feručo Bubičić

Krunica

Misa: + Mario Božac

Četvrtak,

05. 01. 2017.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Petra i Franjo Kontuš

Krunica

Misa: + Amalija Terlević

Biblijsko molitveni susret

Petak,

06. 01. 2017.

Bogojavljenje

Sveta Tri Kralja

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Marta, Šime i Franica i Josip Jakus

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Angela i Roman Kompara

 

Subota,

07. 01. 2017.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa:  Po nakani

Krunica

Misa: + Rade Ikanović

Nedjelja

08. 01. 2017.

Krštenje Isusovo

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Na čast MB od zdravlja

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: Na čast rana Kristovih

 

 

...u župi od 26. prosinca 2016. do 1. siječnja 2017.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

26. 12. 2016.

Sv. Stjepan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marija i Stjepan Petanjek

Krunica

Misa: + Stjepan i Reza Minauf

 

Utorak,

27. 12. 2016.

Sv. Ivan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Dario Rioža

Krunica

Misa: Po nakani

Srijeda,

28. 12. 2016.

Nevina dječica

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + ob. Radman

Krunica

Misa: + Marija Peloža

Četvrtak,

29. 12. 2016.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Marija Legović

Krunica

Misa: + Jakov i Milka Zekanović

Biblijsko molitveni susret

Petak,

30. 12. 2016.

 Sveta

Obitelj

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

Krunica

Misa: + Romano Vladišković

Krunica

Misa: + Mario Kocijančić

Probe katedralnog zbora

 

Subota,

31. 12. 2016.

Sv. Silvestar

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Fumica Rovis

Krunica

Misa: Misa zahvalnica

Nedjelja

01. 01. 2017.

NOVA GODINA

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Ob. Brković

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Enio Vretenar

...u župi od 19. do 25.prosinca 2016.

 

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

19. 12. 2016.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Petar Pahović

Krunica

Misa: + Grcijela Banko

 

Utorak,

20. 12. 2016.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Dušan Flegar

Krunica

Misa: Po nakani

Srijeda,

21. 12. 2016.

Sv. Ivan od Križa

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa: + Gašpar i Ester Žiković

Četvrtak,

22. 12. 2016.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

05,30

06,00

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Antonio Biazi

Krunica

Misa: + Luigi

Biblijsko molitveni susret

Petak,

23. 12. 2016.

 Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

05,30

06,00

17,30

18,00

18,00

Krunica

Misa: + Marija, Anto i Mara

Krunica

Misa: + Hedvige i Gracija Petretti

Probe katedralnog zbora

 

Subota,

24. 12. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

 

Krunica

Misa: + Mato Abramović

 

Nedjelja

25. 12. 2016.

BOŽIĆ


 

Bazilika

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

 

Bazika

Bazilika

00,00

 

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

 

17,30

18,00

Misa polnoćka: Po nakani

Predvodi: mons. Dražen Kutleša, biskup

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Predvodi mons. Dražen Kutleša, biskup

Krunica

Misa: Po nakani

 

... u župi od 12. do 18. prosinca 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

12. 12. 2016.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivan, Ana, Eugen Štiković

Krunica

Misa: + Ksenija Marić

 

Utorak,

13. 12. 2016.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + obitelj Divjak

Krunica

Misa: Po nakani

Srijeda,

14. 12. 2016.

Sv. Ivan od Križa

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + obitelj Rubeša i Grbac

Krunica

Misa: + Jakov Palić

Četvrtak,

12. 12. 2016.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

05,30

06,00

17,30

18,00

19,00

 

Krunica

Misa: + Dušan Stanić

Krunica

Misa: + Ana Korić

Biblijsko molitveni susret

Petak,

16. 12. 2016.

 Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

05,30

06,00

17,30

18,00

18,00

Krunica

Misa: + Ilija i Manda Ćosić

Krunica

Misa: + Silvana Fabris i pok. iz obitelji Fabris i Sošić

Probe katedralnog zbora

 

Subota,

17. 12. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

05,30

06,00

09,00

10,00

15,00

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Fumica Rovis

Božićne ispovijedi krizmanika: 8 a i b razred

Božićne ispovijedi krizmanika:  8 c i d razred

Božićne ispovijedi krizmanika: 8 e, f raz i 8 raz. tal. škole

Krunica

Misa: + Boris Peloža

Nedjelja

18. 12. 2016.

IV. DOŠAŠĆA


 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

15,00

17,30

18,00

Misa: + Josip Starić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Pokorničko bogoslužje i ispovijed

Krunica

Misa: + za duše u čistilištu

 

... u župi od 5. do 11. prosinca 2016.

DATUM

SVETAC

SAT

CRKVA

MISNA NAKANA

 

Ponedjeljak

05. 11. 2016.

Sv. Saba

6:00

Bazilika

+ Mara Marić

18:00

Bazilika

+ Draginja Bogdanić Kotromanović

 

Utorak

06. 11. 2016.

Sv. Nikola

6:00

Bazilika

Po nakani

18:00

Bazilika

+ Đina Rupenović

 

Srijeda

07. 11. 2016.

Sv. Ambrozije

6:00

Bazilika

+ Aldo Pršurić

18:00

Bazilika

+ Zvjezdan Linić

 

Četvrtak

08. 12. 2016.

BEZGREŠNO

6:00

Bazilika

+ Rakitničan Vesna

18:00

Bazilika

+ Škrelj Drago i Katica

 

Petak

09. 12. 2016.

Sv. Ivan Diego

6:00

Bazilika

+ Petar i Ljubica Brljafa

18:00 

Bazilika

+ Vittorio Vovoda

 

Subota

10. 12. 2016.

Gospa

Loretska

6:00

Bazilika

+ Gino i Lenka Matošović

18:00

Bazilika

+ Emilio i Dorotea Štefanić

 

Nedjelja

11. 12. 2016.

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA

9:00

Gospa od A.

+ Ivan i Juraj

9:00

Červar

Po nakani

9:30

Musaleš

Po nakani

10:15

Gospa od A.

+ Mile Račić

11:00

Bazilika

ZA NAROD

18:00

Bazilika

Za duše u čistilištu

... u župi od 28. 11. do 04. 12. 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

28. 11. 2016.

Svagdan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Mladenka Jovanović

Krunica

Misa: + Vera Burlović

 

Utorak,

29. 11. 2016.

Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marija i Petar Stojnić

Krunica

Misa: + Onorato Ritoša

Srijeda,

30. 11. 2016.

Sv. Andrija, ap.

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ob. Dabo

Krunica

Misa: + Martin i Ivanka Vošten

Četvrtak,

01. 12. 2016.

Svagdan

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

05,30

06,00

17,30

18,00


 

Krunica

Misa: + Ivan i Ana

Krunica

Misa: + Ob. Perković

Petak,

02. 12. 2016.

 Svagdan

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

05,30

06,00

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Anton i Marija

Krunica

Misa: + Pero Vrdoljak

 

Subota,

03. 12. 2016.

Sv. Franjo Ksaverski

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

05,30

06,00

17,30

18,00


 

Krunica

Misa: + Josipa i Ivan Ivančić

Krunica

Misa: + Giovanni i Skolastika Palman

II. Nedjelja došašća

04. 12. 2016.


 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

09,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Lovro Pažanin

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Jelovac Lidija

... u župi od 21. do 27. 11. 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

21. 11. 2016.

Sv. Mauro

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

Bazilika

07,30

08,00

10,30

 

 

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Sv. Misa

Predvodi: mons. Ivan Devčić, nadbiskup

Nakon Mise procesija s relikvijama sv. Maura po gradu

Sv. Misa

Predvodi: mons. Dražen Kutleša, biskup porečki i pulski

Nakon Mise podjela priznanja zaslužnim vjenicima

Porečke i Pulske Biskupije

 

Utorak,

22. 11. 2016.

 

 Sv. Cecilija

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Giovanni i Ana Pakman

Krunica

Misa: + Anto Kovačević

Srijeda,

23. 11. 2016.

 Sv. Klement

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Stelio Gašparini

Krunica

Misa: + Marija i Stjepan Kožić

Četvrtak,

24. 11. 2016.

 Sv. Andrija

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Giuliana Zulian

Krunica

Misa: + Aranka Olah

 

Petak,

25. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Dorino, Eufemija, Martin

Krunica

Misa: + Lauro Lazzarich

 

Subota,

26. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Josip Milohanić

Krunica

Misa: + Kata, Andrija Kireta

 

Nedjelja,

27. 11. 2016.

1 došašća


 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Božo

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Po nakani

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Josip Starić

 

... u župi od 14. do 20. 11. 2016.


Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

14. 11. 2016.

Sv. Nikola

Tavelić

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Ivan Macinić

Krunica

Misa: + Darko Rauš

 

Utorak,

15. 11. 2016.

 Sv. Albert Veliki

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Marija Pištan

Krunica

Misa: Po nakani

Srijeda,

16. 11. 2016.

 Sv. Elizabeta Ugarska

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Alojz i Manda Aračić

Krunica

Misa: + Anđela, Josip i Dario

Četvrtak,

17. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Marijo i Marija Palemić

Krunica

Misa: + Jolanda Brečević

 

Petak,

18. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Kata i Radoslav Radman

Krunica

Misa: + Damir Velenik

2. dan trodnevnice za blagan sv. Maura

Predvodi vlč. Darko Zgrablić

 

Subota,

19. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Petar Pahović

Krunica

Misa: + Marija Gržinić

2. dan trodnevnice za blagan sv. Maura

Predvodi vlč. Darko Zgrablić

 

Nedjelja,

20. 11. 2016.

ISUS KRIST

KRALJ SVEGA

STVORENJA

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

09,00

09,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Ante Musulin

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Đurđica Radovan

3. dan trodnevnice za blagan sv. Maura

Predvodi vlč. Darko Zgrablić

... u župi od 7. do 13. 11. 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                        

Ponedjeljak,

07. 11. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Romano Vadinjof

Krunica

Misa: Po nakani

 

Utorak,

08. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: Po nakani

Krunica

Misa:    Po nakani

Srijeda,

09. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Krunica

Misa: + Šima Cvitković i Petar Čović

Krunica

Misa: + Izak Milas

Četvrtak,

10. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Petar Napolitano i Katarina

Krunica

Misa: + Milka Radovčić

 

Petak,

11. 11. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Aldo Peršurić

Krunica

Misa: + Ivan i Ivanka Franković

 

Subota,

12. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Krunica

Misa: + Josip i ob. Vadinjof

Krunica

Misa: + Ante i Kosa Pelaić

 

Nedjelja,

13. 11. 2016.

 XXXIII.

kroz godinu

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

9,00

9,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Misa: + Rudolf i Amalija Sinožić

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Željko Pečarić

Misa: Za narod

Krunica

Misa: + Jurić i Lipovac

 

... u župi od 24. do 30. listopada 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                                 

 

Ponedjeljak,

24. 10. 2016.

 

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Ob. Delnero i Smilović

Listopadska pobožnost

Misa: + Ruben Oscar Bel

 

 

Utorak,

25. 10. 2016.

 

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Slavko Levak i pok. iz ob. Levak

Listopadska pobožnost

Misa:    Po nakani

 

 

Srijeda,

26. 10. 2016.

 

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Marija Suri

Listopadska pobožnost

Misa: + Roža Žužić

 

 

Četvrtak,

27. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Vidica Bernobić

Listopadska pobožnost

Misa: + Marko i Amalija Musizza

 

Petak,

28. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Listopadska pobožnost

Misa:    Po nakani

Listopadska pobožnost

Misa: + Ivan i Natalija Miličić

 

Subota,

29. 10. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Giovanni Pietro

Listopadska pobožnost

Misa: + Mario Banavac

 

Nedjelja,

30. 10. 2016.

 XXX.

kroz godinu

 

 

 

 

 

 

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

 

 

9,00

9,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

 

Misa: + Ob. Smrekar i Krhin

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

+ Štefica, Josip i Zvonko Brletić

Misa: Za narod

Listopadska pobožnost

Misa: + Marijan Dorotić

 

 

... u župi od 17. do 24. listopada 2016.

Dan                           Mjesto                        Sat                    Događaj                                                                              

Ponedjeljak,

17. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Marijan Kožul

Listopadska pobožnost

Misa: Po nakani

 

Utorak,

18. 10 .2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Obitelj Zaharija

Listopadska pobožnost

Misa: Po nakani

Srijeda,

19. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika 

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Piter Molteni

Listopadska pobožnost

Misa: + Petar Pahović

 

Četvrtak,

20. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

 

Listopadska pobožnost

Misa: + Josip i Vitorijo Vadinjof

Listopadska pobožnost

Misa: + Šentina Šimetić

 

Petak,

21. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Aldo Pršurić

Listopadska pobožnost

Misa: + Rudolf Boris Brajković

 

Subota,

22. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Gjonota i Drona Ljumezi

Listopadska pobožnost

Misa: + Nelo Lukačić

 

Nedjelja,

23. 10. 2016.

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

9,00

9,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

Franko Legović

Po nakani

Po nakani

Anton i Marija Babić

Za narod

Listopadska pobožnost

Josip i Marija Brčić

 

...u župi od 10. do 16. listopada 2016.

Dan                          

              

Mjesto                        Sat                    Događaj                                                                             

Ponedjeljak,

10. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Ruža Beram

Listopadska pobožnost

Misa: Po nakani

 

Utorak,

11. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Marija Jurinović

Listopadska pobožnost

Misa: Po nakani

 

Srijeda,

12. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Olga

Listopadska pobožnost

Misa: + Josip i Marija Pifar

 

Četvrtak,

13. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Veronika i Mirko Prugovečki

Listopadska pobožnost

Misa: + Marija Bestulić

 

Petak,

14. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Anton Vorić

Listopadska pobožnost

Misa: + Ob. Bratina i Kompara

 

Subota,

15. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Ob. Marić

Listopadska pobožnost

Misa: + Ivan Peloža

 

Nedjelja,

16. 10. 2016.

Gospa od A.

Červar

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Bazika

Bazilika

9,00

9,00

9,30

10,15

11,00

17,30

18,00

 

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Misa: + Rika i Izidor Matić

Misa: Za narod

Listopadska pobožnost

Misa: Ljubešić Đildo

Ponedjeljak,

17. 10. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

7,00

7,30

17,30

18,00

Listopadska pobožnost

Misa: + Marija Kožul

Listopadska pobožbnost

Misa: Ponakani

 

... u župi od 5. do 12. rujna 2016.

Dan     

               

Mjesto                     Sat     Događaj

Ponedjeljak,

05. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Josip Trutanić

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

06. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + vlč. Ivan Jelovac

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

07. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Vili Labinjan

Krunica

Sv. Misa: + Boja i Niko Buljan

 

Četvrtak,

08. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Kruniva

Sv. Misa: Po nakani

 

Petak,

09. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Tihomir i ob. Zadravec

Krunica

Sv. Misa: + Petar i Anđela Škofić

 

Subota,

10. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Krasica

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

11,00

 

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Kalac

70. obletnica mučeničke smrti

bl. Francesca Bonifacia

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Semenčić

 

 

Nedjelja

11. 09. 2016.

XXIV. kroz

godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Gospa od A.

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09,00

09,30

10,00

11,00

18,00

18,30

19,00

 

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Marija Radešić

Sv. Misa:  Po nakani

Sv. Misa: + Kata Ivošević

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Albert i Petar

       

... u župi od 29. kolovoza do 4. rujna 2016.

Dan                      Mjesto                    Sat                    

Događaj     

                                               

Ponedjeljak,

29. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa:  Zahvala

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Jovanović

 

Utorak,

30. 08. 2016,

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Kata i Petar Kovač

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

31. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Krunica

Sv. Misa: + Germano i Justina

Krunica

Sv. Misa: + Mirko Buljan

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak,

01. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Antonio Biasi

Krunica

Sv. Misa: + Slavica Šain

 

Petak,

02. 09. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa:  + Ruža i Grgo Tomljanović

Krunica

Sv. Misa: + ob. Mega i Pran

 

Subota,

03. 09. 2016.

Trsat

Bazilika

Bazilika

11,00

18,30

19,00

Sv. Misa

Krunica

Sv. Misa:  + Ester i Gašpar Žiković

 

Nedjelja,

04. 09. 2016.

XXIII.

kroz godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

18,30

19,00

Sv. Misa: + ob. Dodić iMušković

Sv. Misa: + Celija Mrekar

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Stjepan Patanjek

 

       

... u župi od 22. do 29. kolovoza 2016.

Dan                      Mjesto                    Sat                  

 Događaj    

                                                                  

Ponedjeljak,

22. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Perković i Trutanić

Krunica

Sv. Misa: + Josip Sirotić

 

Utorak,

23. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Gverino Simonetti

Krunica

Sv. Misa: + Amelia Maleš

 

Srijeda,

24. 08. 2016.

Bl. Miroslav

Bulešić

Bazilika

Bazilika

Svetvinčenat

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Franjo, Ana, Karmela

Sv. Misa, predvodi mons, Jure Bogdan

Krunica

Sv. Misa: Na čast sv. Rite

 

Četvrtak,

25. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Livio, Bazilio Grubica

Krunica

Sv. Misa: + ob. Baričević

 

Petak,

26. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mile, Petar i Marija

Krunica

Sv. Misa: + Zvonko Čaja

 

Subota,

27. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Kristijan Rovis

Krunica

Sv. Misa: + Dario Muzica i Ivan Gržentić

 

Nedjelja,

28. 08. 2016.

22. kroz

godinu

Bazilika

Gospa od Anđela

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

19,00

Sv. Misa: + Ana i Valerija Velenik

Sv. Misa: Na čast Majke Božje

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv.Misa: Po nakani

Sv. Misa: + ob. Salamon i Soldatić

 

Ponedjeljak,

29. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: Zahvala

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Jovanović

 

       

...u župi od 15. do 22. kolovoza 2016.

Dan                      Mjesto                       Sat                    

Događaj                                                         

                                                    

Ponedjeljak,

15. 08. 2016.

VELIKA GOSPA

Bazilika

Gospa od Anđela

Bazilika

 

Červar

Bazilika

07,30

09,00

11,00

 

18,00

19,00

Sv. Misa: + Neda Marušić

Sv. Misa: + ob. Marion

Sv. Misa: Za narod

Predvodi: mons. Ivan Milovan, biskup

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Lidija Černjul

 

Utorak,

16. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan i Natalija Miličić

Krunica

Sv. Misa: + Anđa Ereiz

 

Srijeda,

17. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Merica Peršić

Krunica

Sv. Misa: + Vito Orihovac

 

Četvrtak,

18. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: za duše u čistilišu

Krunica

Sv. Misa: + Marko Štiković

 

Petak,

19. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Petar i Karolina Pahović

Krunica

Sv. Misa:  + Ivan Balen

 

Subota,

20. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Pietro i Adilia Pacchielat

Krunica

Sv. Misa: + Stevo i Marija Kelenić

 

Nedjelja,

21. 08. 2016.

Bazilika

Gospa od Anđela

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

19,00

Sv. Misa: + Jozo i Ruža Pranjić

Sv. Misa: + Silvija, marija, Anđela i Silvijo

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Mate i Roža Čikada

 

Ponedjeljak,

22. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Perković i Trutanić

Krunica

Sv. Misa: + Josip Sirotić

 

...u župi 8. do 15. kolovoza 2016.

Dan  

                  

Mjesto                          Sat                    Događaj                                                               

Ponedjeljak,   

08. 08. 2016.      

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Jelovac

Krunica

Sv. Misa: + Ana Levak

 

Utorak,

09. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Pejo Krijan

Krunica

Sv. Misa: + Gordana Venturin

 

Srijeda,

10. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Marija Antolović

Krunica

Sv.Misa: + Petar Kupsky

 

Čertvrtak,

11. 08. 2016.

Sv. Suzana

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivica Smaić

Krunica

Sv. Misa: + Alen Vošten

 

Petak,

12. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Krunica

Sv. Misa: + Dražen Ukota

 

Subota,

13. 08. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

16,00

17,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Julijana i Stjepan Dominković

Vjenčanje: Ljubinko Trgovčić i Marina Djaković

Vjenčanje: Glenn Lundstroem i Natonija Miljak

Krunica

Sv. Misa: + Antun i Muzica i Anđela Gržentić

 

Nedjelja,

14. 08. 2016.

Bazilika

Gospa od Anđela

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

18,30

19,00

 

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + ob. Marion

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Černjul

Ponedjeljak,

15. 08. 2016.

VELIKA

GOSPA

Bazilika

Gospa od Anđela

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

11,00

 

18,30

19,00

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Prgomet

Sv. Misa: Za narod

Predvodi mons. Ivan Milovan, biskup

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Černjul

 

...u župi od 1. do 7. kolovoza 2016.

Dan    

         

Mjesto                        Sat                     Događaj                                                                

Ponedjeljak, 

1. kolovoza 2016.  

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Stipo Nujić

Krunica

Sv. Misa: + Nerina Šuran

 

Utorak,

2. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Dane, Marija, Frane, Ika, Joso

Krunica

Sv. Misa: + Antun Buršić

 

Srijeda,

3. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Stevo, Ruža, Mirko

 

Četvrtak,

4. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Željko i Zvonko Čaja

 

Petak,

5. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Vito Orihovac

Krunica

Sv. Misa: + Drago Aleksić

 

Subota,

6. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Romano Gojtanić

 

Nedjelja,

7. kolovoza 2016.

Bazilika

G. od Anđela

Musalež

Bazilika

Červat

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

18,30

19,00

Sv. Misa: + Kolja Nunaj

Sv. Misa: + Marica i Stjepan Radinović

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + MilanLegović

Ponedjeljak,

8. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Jelovac

Krunica

Sv. Misa: + Ana Levak

 

       

...u župi od 25. srpnja do 1. kolovoza 2016.

Dan      

                 

Mjesto                         Sat                     Događaj                                                                

Ponedjeljak,

25. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Elizabeta Šker

Krunica

Sv. Misa: + Marija  Starčić

 

Utorak,

26. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ana Filić

Sv. Misa: 1. + Cvetko Nadinić; 2. Po nakani

Krunica:

Sv. Misa: + Žarko Fatorić

 

Srijeda,

27. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan i Marija Rušin

Krunica

Sv. Misa: + Marija i Anton Milovan

 

Četvrtak,

28. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica:

Sv. Misa: + Dario, Anton, Serena Antolović

Krunica

Sv. Misa: + Jago Ereiz

 

Petak,

29. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Krebel i Franjul

Krunica

Sv. Misa: + Valni Štiković

 

Subota,

30. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ruža Kalmak

Krunica

Sv. Misa: + Tanina Ancić

 

Nedjelja,

31. 07. 2016.

XVIII.

kroz godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

18,30

19,00

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Serđo Belušić

Ponedjeljak,

1. kolovoza 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Stipo Nujić

Krunica

Sv. Misa: + Nerina Šuran

 

       

...u župi od 18. do 25. srpnja 2016.

Dan                      

                      

Mjesto                       Sat           Događaj                                                                                                                                                

Ponedjeljak,

18. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mile i Marija Hećimović

Krunica

Sv. Misa: + Ratomir Klobas

 

Utorak,

19. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Petar Pahović

Krunica

Sv. Misa: + Romano Malinarić

 

Srijeda,

20. 07. 2016.

Sv. Margareta

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Staver Miro, Natalia i Franco

Krunica

Sv. Misa: + David Šain

 

Četvrtak,

21. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv.Misa: + Nina Begić i Danica Perkavac

Krunica

Sv. Misa: + Valmi Štiković

 

Petak,

22. 07. 2016.

Sv. Marija

Magdalena

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

 

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Emilio Šegon i Kristina

Euharistijsko klanjanje do večernje mise

Krunica

Sv.Misa: + Đildo Ljubešić

 

Subota,

23. 07. 2016.

Sv. Brigita

Švedska

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Legović

Vjenčanje: DAvide Vecchiet i Danijela Bilandžić

Krunica

Sv. Misa: + Antun, Slavica, Mirjana

 

Nedjelja,

24. 07. 2016.

XVII. kroz

godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

Sv. Nikola

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

19,00

19,00

Sv. Misa: + Ivan Gregorić

Sv. Misa: + Ranko Jakešić

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Vlado Bilić

Sv. Misa: Po nakani

 

Ponedjeljak,

25. 07. 2016.

Sv. Jakov

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Elizabeta Šker

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

 

... u župi od 11. do 18. srpnja 2016.

Dan                        Mjesto                         Sat          

Događaj                    

                                  

Ponedjeljak,

11. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Anton i Marija Banko

Krunica

Sv. Misa: + Ada Hrelja

 

Utorak,

12. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ob. Bratulić Ernest

Krunica

Sv. Misa: + mons. Marijan Bartolić

 

Srijeda,

13. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Bernarda Blažanović

Krunica

Sv. Misa: + Ljiljana Bernobić

 

Četvrtak,

14. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ob. Pajko

Krunica

Sv. Misa: + Drago i Katica Škrlj

 

Petak,

15. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Stipo Nujić

Krunica

Sv. Misa: +Benito Radetić

 

Subota,

16. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Vale

Vjenčanje: Guido Bauer i Sarah Troester

Krunica

Sv. Misa: + Franjo Jolić

 

Nedjelja,

17. 07. 2016.

XVI. kroz godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalž

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Sv. Misa: + Frane i Marija BEnazić

Sv. Misa: + Stojan Stanić

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Krunica

Sv. Misa: + Nevija Ovčarić

 

Ponedjeljak,

18. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mile i Marija Hećimović

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

       

...u župi od 4. do 11. srpnja 2016.

Dan                      

           

Mjesto                      Sat              Događaj                                                      

Ponedjeljak,

04. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ana, Ivan i Eugen Štiković

Krunica

Sv. Misa: + Marija Pribetić

Utorak,

05. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Sv. Misa: + Lešio i Marija Kmet

Krunica

Sv. Misa: + Eda Guštin,

Srijeda,

06. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Antun Trinka

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Vlahović

 

Četvrtak,

07. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Sv. Misa: + Romano i Marija Radin

Krunica

Sv. Misa: + Antonio Pištan

Petak,

08. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Lazar i Paško Palić

Krunica

Sv. Misa: + Aleksandar Vidnjević

 

Subota,

09. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

 

Krunica

Sv. Misa: + Šantina Šimetić

Krunica

Sv. Misa: + Renato, Grgo i Lucija

Nedjelja,

10. 07. 2016.

XV. kroz godinu

 

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,30

19,00

Sv. Misa: Na čast MB od zdravlja

Sv. Misa: + Obitelj Smoković

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Krunica

Sv. Misa: + Josip i Katica Valković

 

Ponedjeljak,

11. 07. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Anton i Marija Banko

Krunica

Sv. Misa: + Ada Hrelja

       

... u župi od 27. lipnja do 4. srpnja 2016.

Dan                    Mjesto                    Sat             

Događaj         

                                                          

Ponedjeljak,

27. 06. 2016.

Sv. Ćiril

Aleksandr.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ana Gulić

 

Utorak,

28. 06. 2016.

Sv. Irinej

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Branko Vrdoljak

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan Radošić

 

Srijeda,

29. 06. 2016.

Sv. Petar i

Pavao

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožost

Sv. Misa: + Don Petar Beriša i Lazar

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Obitelj Vretenar i Tonetti

 

Četvrtak,

30. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Toma

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Obitelj Velenik

 

Petak,

01. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Obitelj Perhat i Starić

Krunica

Sv. Misa: +Prenko Ancić

 

Subota,

02. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Stjepan Milohanić

Krunica

Sv. Misa: + Damir Labinac

 

Nedjelja,

03. 07. 2016.

XIV. kroz

godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Čevar

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

19,00

Sv. Misa: + Vito Štiković

Sv. Misa: + Obitelj Smrekar

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Ratko Vukadin

 

Ponedjeljak,

04. 07. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ana, Ivan, Eugen Štiković

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

       

 

... u župi od 20. do 27. lipnja 2016.

Dan                   

    

Mjesto                   Sat               Događaj                                                            

Ponedjeljak,

20. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Stanko Perić, Anica i Lucija

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Josip Nicoletti

 

Utorak,

21. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan macinić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Luigi

 

Srijeda,

22. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan i Natalija Milić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: +Zahvala i + Vranić i Grubišić

 

Četvrtak,

23. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ana i Vladimir Selar

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Vivoda Đani

 

Petak,

24. 06. 2016.

Rođenje

Ivana

Krstitelja

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Teo, Branko, Mirica Čorić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan i Rožeta Križman

 

 

Subota,

25. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

16,00

17,00

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Anđelo i Marija Gulić

Vjenčanje: Darko Antun Homaček i Barbara Mendiković

Vjenčanje: Frane Palčić i Ana Peršurić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Petar Turković

 

Nedjelja,

26. 05. 2016.

XIII. kroz

godinu

Bazilika

G. od Anđela

Musalež

Bazilika

Červar

Bazilika

07,30

09,00

09,30

11,00

18,00

19,00

Sv. Misa: Po nakani Pranjić

Sv. Misa: + Anamarija Žaja

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Marko i Ruža Šimunić

 

Ponedjeljak,

27. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa:  Po nakani

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan Radošić

       

... u župi od 13. do 20. lipnja 2016.

Dan    

                             

Mjesto                  Sat                Događaj                                                          

Ponedjeljak,

13. lipnja 2016.

Sv. Antun

Padovanski

Bazilika

Bazilika

Mali Maj

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

09,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Karolina Lindi

Sv. Misa: + obitelj Mioč

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

14. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Antun Filić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

15. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Mladen Kurešić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Jure Vranić

 

Četvrtak,

16. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Mira Jurcan

 

Petak,

17. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Foška i Stefano Prodan

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Jožef Čordaš

 

Subota,

18. lipnja 2016

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Anton Klarić i Ljuba Mandić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Slavica i Miran Kajin

 

Nedjelja,

19. lipnja 2016.

12. kroz

godinu

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

Musaleš

Bazilika

 

07,30

09,00

9,30

11,00

18,00

19,00

 

Sv. Misa: + Nadija Diklić

Sv. Misa: + obitelj Škugor

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Petar Pahović

Ponedjeljak,

20. lipnj 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Stanko Perić, Anica i Lucija

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

... u župi od 6. do 13. lipnja 2016.

Dan                     Mjesto                    Sat               

Događaj                                    

                         

Ponedjeljak,

6. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Livijo i Marijuča Rakovac

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Zahvalnica

 

Utorak,

7. lipnja 2016

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Đuro Skorupski

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Biserka Pavičić

 

Srijeda,

8. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + ob. Mogorović i Miličević

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Bernarda i Janja

 

Četvrtak,

9. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Edo i Josip

Lipanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Ivan Semenčić

 

Petak,

10. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobnožnost

Sv. Misa: + ob. Matošević Gaetano

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Petar i Milka

 

Subota,

11. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Pula - katedrala

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

11,00

16,00

17,00

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Cesare Palmić

Svećeničko ređenje

Vjenčanje: Mauro Mamić i Gordana Senčer

Vjenčanje: Elvis Pajca i Mladenka Mikić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Gordana i Martin; za zdravlje

 

Nedjelja,

12. lipnja 2016.

Gospa od A.

Gospa od A.

Bazilika

Musalež

Červar

Bazilika

Bazilika

09,00

10,00

11,00

11,30

18,00

18,30

19,00

Sv. Misa: Na čast sv. Antuna + Marija i ob. Lazić

Sv. Misa: + Viktor Domnić

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Dino Stojnić

 

Ponedjeljak,

13. lipnja 2016.

Sv. Antun P.

Bazilika

Bazilika

Mali Maj

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

09,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Karolina Lindi

Sv. Misa: + ob. Mioč

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

... u župi od 30. svibnja do 5. lipnja 2016.

Dan                        

                     

Mjesto                   Sat               Događaj                                                             

Ponedjeljak,

30. svibnja 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan Vitasović

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Nikola Banić

 

Utorak,

31. svibnja 2016.

Pohod BDM

Elizabeti

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

1. lipnja 2016.

Sv. Justin

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ana Jukić

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Milka i Ivan Jakičić

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak,

2. lipnja 2016.

Sv. Marcelin i

Petar

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Zrinko Kovačević

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Luka i Antonija Valenta

 

Petak,

3. lipnja 2016.

Presv. Srce

Isusovo

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

 

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Nadija Diklić

Klanjanje od jutarnje do večernje mise

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Mila i Paolo Pilato

 

Subota,

4. lipnja 2016.

Bezgrešno

Srce Marijino

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + obitelj Pišćak

 

Nedjelja,

5. lipnja 2016.

G. od Anđela

G. od Anđela

Bazilika

Musalež

Červar

Bazilika

 

09,00

10,00

11,00

11,30

18,00

19,00

Sv. Misa: + Romano i Ivica Šorić

Sv. Misa: + Bruna Peušić

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: + Rina Tomljenović

Ponedjeljak,

6. lipnja 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: + Livijo i Marijuča Rakovac

Lipanjska pobožnost

Sv. Misa: zahvalnica

       

...u župi od 23. do 30. svibnja 2016.

Dan   

                    

Mjesto            Sat             Događaj                                         

Ponedjeljak,

23. svibnja 2016.

Sv. Peregrin

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Misa: + Kristijan Rovis

Svibanjska pobožnost

Misa: + Martin Gino Jurman

Utorak,

24. svibnja 2016.

Marija

Pomoćnica

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Misa: + Mato i Lucija Čaleta

Svibanjska pobožnost

Misa: Po nakani

Srijeda,

25. 05. 2016.

Sv. Beda Časni

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Misa: + Ivan Jelovac i Aldo, Nadija Diklić

Svibanjska pobožnost

Misa: + obitelj Korom i Balint

Četvrtak,

26. 05. 2016.

TIJELOVO

 

 

 

Gospa od A.

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

09,00

11,00

 

18,30

19,00

Misa: Po nakani

Misa: Za narod

Procesija do crkve Gospe od Anđela

Svibanjska pobožnost

Misa: + Marijo i ob. Ivančić i Šergo

Petak,

27. 05. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Misa: + Antun i Jelena Vršćak

Svibanjska pobožnost

Misa: + Josip Šajina

Subota,

28. 05. 2016.

 

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Misa: + Marija Petanjek

Vjenčanje: Mato Ćosić i Mihaela Terek

Svibanjsak pobožnost

Misa: + Margareta Pran

Nedjelja,

29. 05. 2016.

IX. kroz godinu

 

 

 

 

 

Gospa od A.

Mali Maj

Gospa od A.

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

09,00

09,30

10,00

11,00

11,30

18,30

19,00

Misa: + Fabijan Bogner

Misa: + Martin Gino Jurman

Misa: + obitelj Baračić Josipa

Misa: Za narod

Misa: Po nakani

Svibanjsak pobožnost

Misa: + Mirko Barbić i Katica Škrlj

Ponedjeljak,

30. 05. 2016.

 

 

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjsak pobožnost

Misa: + Ivan Vitasović

Svibanjsak pobožnost

Misa: Po nakani

       

...u župi od 15. do 23. svibnja 2016.

Dan                     

               

Mjesto                         Sat           Događaj                                                                                               

Ponedjeljak,

16. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Madonna d. M.

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,00

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + obitelj Bužanić

Sv. Misa: Po nakani

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Josipa Černeka

 

Utorak,

17. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + ob. Hrast i Mihelić

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Emil Vavra

 

Srijeda,

18. 05. 2016.

(Kvatre)

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Petar i Fuma Jurca

Svibanjsalk pobožnost

Sv. Misa: + Mate i Eufemija Koraca

 

Četvrtak,

19. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Drago Jukić

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Petar Pahović

 

Petak,

20. 5. 2016.

(Kvatre)

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

 

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Mila i Stjepan Mjeda

Klanjanje od jutarnje do večernje Mise

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Pina i Anđelo Jehnić

 

Subota,

21. 05. 2016.

(Kvatre)

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

14,00

18,30

19,00

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Matija i Romano Lakota

Vjenčanje: Robert Stuart Ashworth i Dobrila Ivanetić

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Ivan Secan

 

Nedjelja,

22. 05. 2016.

(Kvatrena

nedjelja)

Gospa od A.

Gospa od A.

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Musalež

Kapela - groblje

Bazilika

Bazilika

Červar

08,30

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

15,00

18,30

19,00

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Kristijan Rovis

Sv: Misa: + Željko BAračić i  Hrvoje Paver

Krunica Božjeg milosrđa

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Misa: Po nakani

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Emil i Manda Crnković

Sv. Misa: Po nakani

 

Ponedjeljak,

13. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Kristijan Rovis

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

       

... u župi od 9. do 16. svibnja 2016.

Dan                    

                     

Mjesto                       Sat           Događaj                                                                                                    

Ponedjeljak,

09. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Dragic Ivetac

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

10. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Nada i Josip Rubeša

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

11. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Justina Pažanin

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: +Danica, Tereza, Milka

 

Četvrtak,

12. 05. 2016.

Sv. Leopold

Bogdan

Mandić

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Ivan i Ruža Leko

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Marija Hrvatin

Trodnevnica za krizmu

 

Petak,

13. 05. 2016.

Gospa

Fatimska

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

 

18,30

19,00

 Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Marta i Matej Šahta

Euharistijsko kloanjanje od jutarnje do večernje mise

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + obitelj Dobrila  - Banovac

Trodnevnica za krizmu

 

Subota,

14. 05. 2016.

Sv. Matija,

apostol

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

09,00

10,00

11,00

17,00

18,30

19,00

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Dušan Babić

Ispovijedi krizmanika, kumova i roditelja (8. a i b)

Ispovijedi krizmanika, kumova i roditelja (8. c i d)

Ispovijedi krizmanika, kumova i roditelja (8. e i tal. šk.)

Vjenčanje: Danijel Teležar i Tea Belušić

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Ruža Tomljanović

 

Nedjelja

15. 05. 2016.

DUHOVI

G. od Anđela

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

09,00

11,00

 

18,30

19,00

Sv. Misa: Na čast Duha Svetoga

Sv. Misa: Za narod

Sv. krizma. Predvodi mons. Dražen Kutleša, biskup

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Franjo Jolić

 

Ponedjeljak,

16. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjskla požnost

Sv. Misa: + obitelj Bužanić

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

       

...u župi od 02. do 08. svibnja 2016.

Dan                         Mjesto                                      Sat         Događaj                                                                                                     

Ponedjeljak,

02. 05. 2016.

Sv. Atanazije

Bazilika           

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Nelo Lukačić

Svibanska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

03. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Madonna d. M.                           

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Luka i Zorka Škugor

Sv. Misa: Po nakani

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Po nakani

 

Srijeda,

04. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

Svibanska pobožnost

Sv. Misa: Na čast MB od Zdravlja

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Gracija Petreti Škutin

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak,

05. 05. 2016.

UZAŠAŠĆE

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Đino Antolović

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Vinko Koraca

 

Petak,

06. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Frano Čivljak

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Bruno Žužić

 

Subota,

07. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Marija, Mile i Petar Čačić

Svibanjsak pobožnost:

Sv. Misa: + Marko i Emilija Franko

 

Nedjelja,

08. 05. 2016.

VII. VAZMENA

Gospa od A.

Gospa od A.

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

08,30

09,00

10,00

10,30

11,00

11,30

18,00

19,00

19,00

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: + Lino Berneš

Sv. Misa: + Božo Jakovčić i obitelj

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Vjenčanje: Dean Ivetac i Iva Buljat

Sv. Misa: + Armida Ljubešić

Sv. Misa: Po nakani

 

Ponedjeljak,

09. 06. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Dragica Ivetac

Svibanjsak pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

...u župi od 25. travnja do 1. svibnja 2016.

Dan               Mjesto Sat

Događaj

 

Ponedjeljak,            

25. 04. 2016.

Sv. Marko

Bazilika           

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica                                    

Sv. Misa: + Ivan Semenčić

Krunica

Sv. Misa: + Anton Benčić

 

Utorak,

26. 04. 2016

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Cecilija i Đon Beriša

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

27. 04. 2016.

Bl. Ozana

Kotorska

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Kolmak

Krunica

Sv. Misa: + Mato Čančar

 

Četvrtak,

28. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ernest, Pjerina i Anton

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Susret prvopričesnika, trodnevnica

 

Petak,

29. 04. 2016.

Sv. Katarina

Sijenska

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mile Cvitković i Petar i Marija

Krunica

Sv. Misa: + Aurelio Paulović

Susret prvopričesnika, trodnevnica

 

Subota,

30. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

G. od Anđela

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

09,30

10,00

 

15,00

16,00

17,00

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Marija i Šime Matošević

Procesija iz crkve Gospe od Anđela

Sv. Misa u povodu Kongresa bogoslova

Predvodi: mons. Dražen Kutleša, biskup

Ispovijed prvopričesnika 3. a i b zazreda

Ispovijed prvopričesnika 3. c i d razreda

Ispovijed prvopričesnika uč. iz tal. škole i Malog Maja

Krunica

Sv. Misa: + Katica Mekija

 

Nedjelja,

01. 05. 2016.

Bazilika

G. od Anđela

Bazilika

 

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

08,30

09,00

11,00

 

17,00

18,30

19,00

19,00

Sv. Misa: Po nakani;  prvopričesničko slavlje

Sv. Misa: Na čast MB

Sv. Misa u zajednjštvu s odgojiteljima

i bogoslovina iz Zagreba

Sv. Misa: Po nakani

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + David Šain

Sv. Misa: Po nakani

 

Ponedjeljak,

02. 05. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: + Nelo Lukačić

Svibanjska pobožnost

Sv. Misa: Po nakani

 

       

... u župi od 18. do 25. travnja 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj                                                             

Ponedjeljak             

18. 04. 2016.

Bazilika            

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00    

07,30

18,30

19,00

Krunica      

Misa: + Ana i Hugo Kern            

Krunica

Misa: + Nadija Diklić

 

Utorak,

19. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Petar i Petar Pahović

Krunica

Misa: + Petar Pištan

 

Srijeda,

20. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

 

07,00

07,30

18,30

19,00

20,00

 

Krunica

Misa: +Paško i Lazar Palić

Krunica

Misa: + Terezija Aust

Susret župnih naimatora prvopričesnika

Četvrtak,

21. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Josip i Nevenka Dabo

Krunica

Misa: + Ivana Grbac

 

Petak,

22. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: Na čast MB od zdravlja

Krunica

Misa: Zdravko, ob. Samovojska i Protulipac

 

Subota,

23. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

Župna dvorana

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

15,00

16,00

17,00

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Đino Petek

Ispit krizmanika 8. a i b razreda

Ispit krizmanika 8. c i d. razreda

Ispit krizmanika 8. e i uč. tal. škole

Krunica

Misa: + ob. Pamić

 

Nedjelja,

24. 04. 2016.

V. vazmena

G. od Anđela

G. od Anđela

Mali Maj

G. od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musaleš

Bazilika

Bazilika

Červar

08,30

09,00

09,30

10,00

10,30

11,00

11,30

18,30

19,00

19,00

Krunica

Misa: Po nakani

Misa: + Ana i Ivan Buršić i Ivan Družetić

Misa: + Luka Pranjić

Krunica

Misa: Za narod

Misa: Po nakani

Krunica

Misa:Po nakani

Misa: Po nakani

Nakon Mise susret roditelja krizmanika u bazilici

 

Ponedjeljak,

25. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Misa: + Ivan Semenčić

Krunica

Misa: + Anton Benčić

 

       

... u župi od 11. do 18. travnja 2016.

Dan                                     Mjesto                        Sat           

Događaj                     

                    

Ponedjeljak,

11. 04. 2016.

Sv. Stanislav

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mauro Baldaš

Krunica

Sv. Misa: + Redenta Voivoda

 

Utorak,

12. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Miro, Vera, Viktorio, Farina

Krunica

Sv. Misa: + Emilio Matošević

 

Srijeda,

13. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Kata i Božo Veršić

Krunica

Sv. Misa: +Anđelsko i Pina Jehnić

 

Četvrtak,

14. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ivan i Ivanka Radić

Krunica

Sv. Misa: + Emilio Štefanić

 

Petak,

15. 04. 2016.

Euharistijsko

klanjanje od

jutarnje do večernje mise

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ilija Škundrić

Krunica

Sv. Misa: + ob. Bayer

 

Subota,

16. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Jozo Galić

Krunica

Sv. Misa: + Nada i Lado Vavra

 

Nedjelja,

17. 04. 2016.

Nedjelja Dobrog

Pastira

G. od Anđela

G. od Anđela

G. od Anđela

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

08,30

09,00

10,00

10,40

11,00

 

11,30

18,30

19,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Željko Škriket

Sv. Misa: + Lino i Marija Ujčić

Krunica

Sv. Misa: Za narod

Susret roditelja prvopričesnika

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + ob. Duka, Ritoša i Piton

Sv. Misa

 

Ponedjeljak,

17. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ana i Hugo Kern

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

... u župi od 4. do 11. travnja 2016.

Dan Mjesto Sat

Događaj

 

Ponedjeljak,

04. 04. 2016.

Blagovijest

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Radoslav i Kata Radman

Krunica

Sv. Misa: + Nina Basta

 

Utorak,

05. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bzilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Petar

Krunica

Sv. Misa: za duše u čistilištu

 

Srijeda,

06. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Vinko, Petar, Roža

Krunica

Sv. Misa: + Damir Velenik

 

Četvrtak,

07. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Mogorovići Jurčić

Krunica

Sv. Misa: + Mira Majc i Terezija Lončar

 

Petak,

08. 04. 2016.

Euharistijsko klanjanje

od jutarnj do večernje Mise  

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Basta i Delač

Krunica

Sv. Misa: + Evica Fiala

 

Subota,

09. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Nenad i Gverino Pilato

Krunica

Sv. Misa: + ob. Petroni i Vranješ

 

Nedjelja, 10. 04. 2016.

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

08,40

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

18,40

19,00

Pobožnost Milosrdnom Isusu

Sv. Misa: + Jerko Sinović, Janja i Franjo

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Milosrdnom Isusu

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Milosrnom Isusu

Sv. Misa: + Muzica

 

Ponedjeljak,

11. 04. 2016.

Bazilika                   

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00       

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Mauro Baldaš

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

       

... u župi od 28. ožujka do 4. travnja 2016.

Dan                       Mjesto                         Sat            

Događaj

 

Ponedjeljak,

28. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Gospa od Brijega

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,00

18,40

19,00

Krunica

Sv.Misa. + Antun Marčelo Popović

Sv. Misa: Po nakani

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Valentin Bestulić

 

Utorak

29. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,40

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Đordana Vladišković

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa. + Marija Ćosić

 

Srijeda

30. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

18,40

19,00

20,00

Krunica

Sv. Misa. + Manda i Stjepan Perić

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Bruno, Girello, Jela, Vinko

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak

31. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,40

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Ana Ereiz

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Antonija i Anton Velenik

 

Petak

01. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Dom um.

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

16,00

18,40

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Josip i Elizabeta Pernat

Sv. Misa: Po nakani

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Dragutin Pran

 

Subota

02. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,40

19,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Vukadin

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Josip Mendiković

 

Nedjelja

Božjeg

milosrđa

03. 04. 2016.

Gospa od A.

Gospa od A.

Gospa od A.

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

08,40

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

18,40

19,00

Krunica Božjeg milosrđa

Sv. Misa: + Anton, Marija, Zora Ritoša

Sv. Misa: Po nakani

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Pa nakani

Krunica Božjeg milosrđa - devetnica

Sv. Misa: + Đurđa Sesar

 

Ponedjeljak

04. 04. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

18,30

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Radoslav i Kata Radman

Kruica

Sv. Misa: Po nakani

 

       

... u župi od 21. do 28. ožujka 2016.

Dan

 

Mjesto Sat           
Događaj

Veliki ponedjeljak

21. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Mate i Marija Vladišković

Krunica

Sv. Misa: +Andrej Mekota

 

Veliki utorak

22. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Nevenka i Elda

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Kovačić

 

Velika srijeda

23. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Marija Ivančić

Krunica

Sv. Misa: + Lucija i Mate Čaleta

 

Veliki četvrtak

24. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

 

10,00

18,00

 

Sv. Misa posvete ulja

Misa večere Gospodnje

Obrede predvodi mons. Dražen Kutleša, biskup

 

Veliki petak

25. 03. 2016.

Bazilika

 

18,00

 

Obred Velikog petka

 

Velika subota

26. 03. 2016.

Musalež

Mali Maj

Bazilika

 

16,00

17,00

21,00

 

Blagoslov uskrsne hrane

Blagoslov uskrsne hrane

Vazmeno bdijenje

Nedjelja

Uskrsnuća

Gospodnjeg

27. 03. 2016.

Bazilika

Gospa od A.

Musalež

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

 

07,30

09,00

09,00

11,00

 

18,30

19,00

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Zahvalnica

Sv. Misa

Sv. Misa

Predvodi mons. Dražen Kutleša, biskup

Devetnica Božjem milosrđu

Sv. Misa: za duše u čistilištu

Vazmeni ponedjeljak   

28. 03. 2016.

Bazilika    

Bazilika

Gospa od Brijega

Bazilika

Bazilika                     

07,00

07,30

17,00

18,30

19,00

     

Krunica

Sv. Misa: + Anton Marčelo Popović

Sv. Misa

Devetnica Božjem milosrđu

Sv. Misa: + Valentin Bestulić

       

... u župi od 14. do 21. ožujka 2016.

Dan                     

Mjesto

Sat

Događaj

 

Ponedjeljak,

14. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Anton i Paulina Kalcina

Krunica

Sv. Misa: + Mirko Knapić

Utorak,

15. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: Zahvala

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Srijeda,

16. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Albina i Anđelo Stojnić

Krunica

Sv. Misa: + ob. Saraj

Četvrtak,

17. 03. 2016.

Sveti Patrik

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

07,00

07,30

17,30

18,00

 

Krunica

Sv. Misa: + Josip Jelovac

Krunica

Sv. Misa: + Josip, Anđela i Dario

Podjela sakramenata kršćanske inicijacije

 

Petak,

18. 03. 2016.

Sveti Ćiril Jeruzalemski

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

 

18,00

18,30

Krunica

Sv. Misa: + vlč. Petar Pahović

Klanjanje od jutarnje do večernje Mise

Križni put

Sv. Misa: + Laura Ivančić

Subota,

19. 03. 2016.

Svetkovina

Sv. Josipa

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Eđidio i Paola Bratović

Krunica

Sv. Misa: + Josip Petrović

Nedjelja,

20. 03. 2016.

CVJETNICA

G. od Anđela

Musalež

Trg Slobode

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

09,00

09,00

10,30

11,00

15,00

17,30

18,00

 

Sv. Misa: Zahvalnica

Sv. Misa: Po nakani

Procesija, predvodi mons. Dražen Kutleša

Sv. Misa

Pokorničko bogoslužje i sveta ispovijed          

Krunica

Sv. Misa: Za duše u čistilištu

Veliki

Ponedjeljak,             

21. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika                           

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30      

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Mate i Marija Vladišković

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

       

... u župi od 7. do 14. ožujka 2016.

Dan                    

Mjesto                             Sat        Događaj                                            

Ponedjeljak,

07. 03. 2016.

Sv. Perpetua i

Felicita

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Leko - Gavranić

Krunica

Sv. Misa: + Nella Stelko

 

Utorak,

08. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Feručo Ribarić

Krunica

Sv. Misa: + Aldo Pršurić

 

Srijeda,

09. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Tomo i Fuma Šandok

Krunica

Sv. Misa: + Edi Ovčarić

 

Četvrtak,

10. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + Liza i Franjo Mirković

Krunica

Sv. Misa: + Bernard

Kateheze odraslih

Kateheze (neokatekumeni)

Petak,

11. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

 

Bazilia

Bazilika

07,00

07,30

 

 

 

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

"24 sata za Gospodina" molitveno bdijenje

Misu, jutarnje pohvale i početak klanjanja

predvodi mons. Dražen Kutleša

Krunica

Sv. Misa: + Enio Vretenar

 

Subota,

12. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Jasna Radolović

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: + Dragutin Pran

 

Nedjelja,

13. 03. 2016.

V. korizmena

nedjelja

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

Župna dvorana

08,40

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

17,40

18,00

18,00

19,30

 

PobožnostBožjem milosrđu

Sv. Misa: + Marija i Božidar Kodić

Sv. Misa: + ob. Brkić i Marešić

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: + Ob. Ancić

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokatekumeni)

Ponedjeljak,

14. 03. 2016.          

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30      

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Paulina i Anton Kalcina

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

... u župi od 29. veljače do 7. ožujka 2016.

Dan                        

Mjesto                           Sat           Događaj                                                         

Ponedjeljak,

29. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Šergo, Petek i Alviž

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

01. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Tamara

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

02. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Paško Glasnović

Susret mladih

Susret roditelja i kumova novokrštenika

 

Četvrtak,

03. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Dom umirovljenika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

07,00

07,30

16,00

17,30

18,00

19,00

19,00

 

Krunica

Sv. Misa: + Milka Pataj

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + ob. Kovačević

Kateheze za inicijaciju

Kateheze (neokatekumeni)

 

Petak,

04. 03. 2016.

1. u mjesecu

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

 

17,30

18,00

18,30

19,00

Krunica, sv. ispovijed

Sv. Misa: + Klara i Ivan Gašparini

Klanjanje do 17,50

Krunica, sv. ispovijed

Križni put

Sv. Misa: + Ema Zgrabljić

Biblijsko molitveni susret

 

Subota,

05. 03. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

09,00

10,00

11,00

 

14,00

15,00

16,00

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Mile i Dragica Galić

Korizmeni susret: 8. a i b. razred

Korizmeni susret: 8. c. i d. razred

Korizmeni susret: 8. e. i tal. škola

 

Korizmeni susret: 7. a. i b. razred

Korizmeni susret: 7. c. i d. razred

Korizmeni susret: 7. e. i tal. škola

Pobožnost Božjeg milosrđa

Sv. Misa: + Lorenzo i Ljumezi, Filomena i Sebastijan

 

Nedjelja,

06. 03. 2016.

IV. korizmena

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

 

 

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

08,40

09,00

10,00

10,40

11,00

 

 

11,30

17,30

18,00

18,00

 

Pobožnost Božjeg milosrđa

Sv. Misa: + ob. Čabraja i Eva Klajić

Sv. Misa: + Ivan, Ana, Đulija Ritoša

Pobožnost Božjeg milosrđa

Sv. Misa: Za narod

Primanje oglašenika za krizmu među kandidate

Roditeljski sastanak krizmanika

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + ob. Karamatić

Sv. Misa: Po nakani

Ponedjeljak,

07. 03. 2016.

Sv. Perpetua i

Felicita

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Leko - Gavranić

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

... u župi od 22. do 29. veljače 2016.

Dan                     

Mjesto                          Sat            Događaj                                               

Ponedjeljak,

22. 02. 2016.

Katedra sv. Petra

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Brigita, Valter, Sonja

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Utorak,

23. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

18,30

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Erminio Žužić

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Probe župnog zbora

Srijeda,

24. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Gjonđe i Ljuz

Krunica

Sv. Misa: + Renato Velenik

Četvrtak,

25. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

 

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

19,30

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Amalija Secan

Krunica

Sv. Misa: + ob. Ukalović

Kateheze za kršćansku inicijaciju

Kateheze (neokatekumeni)

Petak,

26. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 

07,00

07,30

17,30

18,00

18,30

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Ob. Kelek i Zlatko

Krunica

Križni put

Sv. Misa: + Anđela i Romano Kompara

Subota,

27. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa s pohvalama: + Željko Gržentić

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: + Viktor, Marija i Vinko

 

Nedjelja,

28. 02. 2016.

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

Župna dvorana

 

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

17,40

18,00

18,00

19,30

 

Sv. Misa: + Dušan Flegar

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: + Vlado Aleksić

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokatekumeni)

Ponedjeljak,           

29. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa s pohvalama. + ob. Šergo, Petek i Alviž

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

... u župi od 15. do 22. veljače 2016.

Dan   

                      

 Mjesto                        Sat            Događaj                                            

Ponedjeljak,

15. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Ivančić i Ritoša

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Utorak,

16. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Soldatić

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Srijeda,

17. 02. 2016.

Kvatre

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: za duše u čistilištu

Krunica

Sv. Misa: + Fuma i Roža Brečević

 

Četvrtak,

18. 02. 2016.

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + Zlatko Suri

Krunica

Sv. Misa: + ob. Perković

Kateheze za inicijaciju

Kateheze za odrasle (neokat.)

 

Petak,

19. 02. 2016.

Kvatre

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

18,30

Krunica

Sv. Misa: + Petar Pahović

Krunica

Križni put

Sv. Misa: + ob. Bašić i Butorović

 

Subota,

20. 02. 2016.

Kvatre

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

 07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Mirković i Skorupski

Krunica

Sv. Misa: + Stjepan i Ana Močibob

 

Nedjelja,

21. 02. 2016.

II. korizmena

 

Gospa od  Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musalež

Groblje

Bazilika

Bazilika

Červar

Župna dvorana

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

15,00

17,30

18,00

18,00

19,30

 

Sv. Misa: + Miljuška Orihovac

Sv. Misa: + Genoveva Buršić i ob. Vranić

Pobožnost Bojem milosrđu

Sv. Misa: za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Sabina Stojnić

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokat.)

Ponedjeljak,

22. 02. 2016.           

Katedra

sv. Petra

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Brigita, Valter, Sonja

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

... u župi od 08. do 15. veljače 2016.

Dan                             Mjesto Sat

Događaj

Ponedjeljak,

08. 02. 2016.

Sv. Jeronim

Emiliani

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + ob. Mihelić i Šergo

Krunica

Sv. Misa: + Elizabeta Dobrila

Utorak,

09. 02. 2016.

Bl. Alojzije

Stepinac

 

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Lazar i Paško Palić

Krunica

Sv. Misa: + Maria Herak

Srijeda,

10. 02. 2016.

PEPELNICA

Bazilika

Bazilika

 

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

 

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa s obredom pepeljenja:

+ Milka i Jakov Zekanović

Krunica

Sv. Misa s obredom pepeljenja:

+ Nada i Lado Vavra

Misno slavlje predvodi

mons. Dražen Kutleša, biskup

 

Četvrtak,

11. 02. 2016.

Gospa Lurdska

Dan bolesnika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + Vicko Jurišić

Krunica

Sv. Misa: + ob. Krizmanić

Kateheze za sakramente inicijacije

Kateheze (neokatekumeni)

 

Petak,

12. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krinica

Sv. Misa: + Stipo Nuić

Krunica

Križni put

Sv. Misa: + Marino Sošić

 

Subota,

13. 02. 2016.

Sv. Foška

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Marija, Romana, Mate

 

Nedjelja,

14. 02. 2016.

I. KORIZMENA

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Sv. Blaž - Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

Župna dvorana

08,30

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

17,30

18,00

18,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + Lidija Bančić i sve pokojne

Sv. Misa: + Stojan Stanić

Pobožnost Božjemu milosrđu

Sv. Misa: Za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokatekumeni)

 

Ponedjeljak,

15. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika                      

07,00

07,30

17,30

18,00        

Krunica

Sv. Misa: + ob. Ivančić i Ritoša

Krunica

Misa: Po nakani

 

... u župi od 01. do 8. veljače 2016.

Dan Mjesto Sat Događaj
       

Ponedjeljak

01. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Anđa

Krunica

Sv. Misa: + Danijel Jurčec

       

Utorak

02. 02. 2016.

PRIKAZANJE

GOSPODONOVO

SVIJEĆNICA

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Pula, Sv. Franjo

07,00

07,30

17,30

18,00

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Barbara i Franjo Gašparić

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Misa: Završetak Godine posvećenog života
       

Srijeda

03. 02. 2016.

Sv. Blaž

Bazilika

Bzilika

 

Musaleš

Bazilika

Bazilika

 

Župna dvorana

07,00

07,30

 

10,00

17,30

18,00

 

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Nada i Josip Rudeša

Blagoslov grla

Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa. + Dragutin Pran

Blagoslov grla

Susret roditelja i kumova novokrštenika

       

Četvrtak

04. 02. 2016.

Bazilika

Bazilika

Dom umirovljenika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

Župna dvorana

07,00

07,30

16,00

17,30

18,00

19,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + Augustin i Cvita Radovčić

Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Ivan Terlević

Kateheze za sakramente inicijacije

Kateheze (neokatekumeni)

       

Petak

05. 02. 2016.

 

Sv. Agata

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

 

17,30

18,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Klanjanje od jutarnje do večernje mise

Krunica

Sv. Misa: + Ivica Lulić

Lectio divina

       

Subota

06. 02. 2016.

Sv. Pavao Miki i

drugovi

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Kate i Pjero Čurko

Pobožnost Božjeg milosrđa

Sv. Misa: + Paškval Kmet

       

Nedjelja

07. 02. 2016.

V.

kroz godinu

 

Dan Života

 

Gospa od Anđela       

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Bazilika

Musalež

Bazilika

Bazilika

Červar

Župna dvorana

08,30

09,00

10,00

10,40

11,00

11,30

17,30

18,00

18,00

19,30

Krunica

Sv. Misa: + MArta, Šime i + ob. Jakus

Sv. Misa: Po nakani

Pobožnost Božjeg milosrđa

Sv. Misa: za narod

Sv. Misa: Po nakani

Krunica

Sv. Misa: + Bratović Paula i Vladimir

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokatekumeni)

       

Ponedjeljak           

08. 02. 2016.

Sv. Jeronim Emilijani

 

Bazilika       

      

07,00        

07,30

17,30

18,00

Krunica: + Ob. Mihelić i Šergo

Sv. Misa

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

 

Prigoda za sv. ispovijed je svakog dana prije i poslije sv. mise u Bazilici.

Nedjeljom jedan svećenik ispovijeda i za vrijeme večernje sv. Mise.

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike održava se redovito prema dogovoru s vjeoučenicima

... u župi od 18. do 25. siječnja 2016.

 

Dan Mjesto                    
Sat           
Događaj                      
       

Ponedjeljak        

18. 01. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + iz obitelji Mihelić

Krunica

Sv. Misa: + Ivka Ilić, sprovodna

       

Utorak

19. 01. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Petar i Karolina Pahović

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

Probe župnog zbora

       

Srijeda

20. 01. 2016.

Sv. Fabijan

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Vida Čulik i Nerina Kodini

Krunica

Sv. Misa: Po nakani

       

Četvrtak

21. 01. 2016.

Sv. Agneza -

Janja

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana       

07,00

07,30

17,30

18,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Aliče Beaković

Krunica

Sv. Misa: + Eda Baričević

Kateheze

       

Petak

22. 01. 2016.

Sv. Vinko đakon

i mučenik

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Župna dvorana

07,00

07,30

 

17,30

18,00

19,00

Krunica

Sv. Misa: + Nikolin Bogdanović

Klanjanje do večernje Mise

Krunica

Sv. Misa: + Vinko

Biblijsko molitveni susret

       

Subota

23. 01. 2016.

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa: + Blažan i Josip Bošnjak

Pobožnost Božjem milosrđu

Sv. Misa: Na čast BD Marije

       

Nedjelja

24. 01. 2016.

III. kroz

godinu

Gospa od Anđela

Gospa od Anđela

Bazilika

Musalež

Bazilika

Červar

Župna dvorana

09,00

10,00

11,00

11,30

18,00

18,00

19,30

Sv. Misa: + Mario, Marčelo i Petar

Sv. Misa: + Ivan Vorić

Sv. Misa: za narod

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Sv. Misa: Po nakani

Kateheze (neokatekumeni)

       

Ponedjeljak

25. 01. 2016.

Obraćenje

sv. Pavla

Bazilika

Bazilika

Bazilika

Bazilika

07,00

07,30

17,30

18,00

Krunica

Sv. Misa:

Krunica

Sv. Misa