Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Katedrala Poreč

: "Ja sam svjetlo svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života." - Ivan 8,12
: Ja sam vrata, govori Gospodin, tko kroz međe uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. (Usp. Iv 10, 9)
: Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi! (sv. Katarina Sijenska)

Sakrament krizme (Svete potvrde) zajedno s krštenjem i pričesti čini cjelinu "sakramenata kršćanske inicijacije". Ovim Sakramentom osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi i za vrijeme njega prima sedam darova Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji.

Krizmi može pristupiti samo osoba koja:

 • je krštena
 • nema grijeha (mora se ispovjediti)
 • poučena je o vjeri, te može svojevoljno i svjesno obnoviti obećanja koja je sklopio s Bogom prilikom krštenja.

U školskoj godini 2015./2016. za krizmu se pripremaju slijedeći učenici osmih razreda i primljeni su među oglašenike:

 1. Aničić Lara
 2. Bašić Mark
 3. Beletić Stefani
 4. Bisaku Leonard
 5. Blagojčić Leon
 6. Bonaca Cethlin
 7. Borštner Ana
 8. Cvek Gea
 9. Čumigaš Ivan
 10. Dedaj Simona
 11. Deković Ruben
 12. Dodik Ivana
 13. Dugandžić Matej
 14. Duka David
 15. Fuchs Lara
 16. Gašparini Šegon Noa
 17. Grahovac Laura
 18. Grubica Antonio
 19. Grubica David
 20. Hasnek Leonardo
 21. Herak Gaia
 22. Hrast Sony
 23. Jambrešić Karla
 24. Jelenić Sindy
 25. Karamatić Veronika
 26. Klesinger Mateo
 27. Kotarac Antonela
 28. Kovač Vukčičević Matija
 29. Kradija Denis
 30. Kranjec Kristian
 31. Legović Martina
 32. Majdenić Bruno
 33. Markon Petra
 34. Matasović Genoveva
 35. Mažar Petra
 36. Mendiković Mauro
 37. Mihatović Marija
 38. Mihovilović Anton
 39. Morina Martin
 40. Muller Matej 4
 41. Muranović Alan
 42. Perkavac Aurora
 43. Petrović Marjan
 44. Pilat Pada
 45. Plazanić Natali
 46. Plovanić Lean
 47. Poljuha Elena
 48. Poropat Luka
 49. Prskalo Gabriel
 50. Rabak Lara
 51. Radaković Nola
 52. Radman Roberta
 53. Radoš Petra
 54. Radulović Lea
 55. Ritoša Klaudia
 56. Samovojska Jana
 57. Severović Mato
 58. Simpsich Alex
 59. Soldatić Matteo
 60. Staraj Nikolas
 61. Struja Fabio
 62. Sudar Ana
 63. Šafradin Rene
 64. Šergo Gabriel
 65. Šimunović Renata
 66. Šimurina Nicol
 67. Škarica Ivana
 68. Tamburin Antonia
 69. Terlević Endi
 70. Tonković Marko
 71. Topić Marina
 72. Trifunac Nieve 
 73. Valenta Sajmon
 74.  Vidović Paulina
 75. Vitko Ariana
 76. Vladišković Anton
 77. Vujčić Ramona
 78. Balde Tea
 79. Štifanić Alan